Tema
Debat

Hvad dækker det blå sygesikringskort?

Du skal anvende det blå sygesikringskort (EU-dækning) ved rejser til EU-lande samt Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz.​​​

Dækning

Kortet er gyldigt i op til fem år, og du kan bruge kortet på både private ferierejser, kombinerede ferie- og forretningsrejse i op til 1 år,  eller hvis du har behov for behandling pga. en bestående eller kronisk sygdom, som din rejseforsikring ikke dækker.

Vær opmærksom på, at der er særlige regler for det blå kort ved studieophold, au-pair-ophold og egentlig udstationering. Læs mere under Patientombuddet i højre side.

Ved rejser til Norden er det tilstrækkeligt at medbringe det gule sygesikringsbevis, og ved rejser til Storbritannien er det tilstrækkeligt at medbringe pas.

Samme dækning som landets borgere

Dækningen omfatter læge- og hospitalsbehandling, tandlægehjælp, medicin m.m., som er nødvendig under opholdet. Dækningen er på samme vilkår som for landenes egne borgere. Sæt dig godt ind i, hvordan du er dækket i det land, du skal til, inden du tager afsted.

Hvis der er egenbetaling for lægebehandling i det pågældende land, hvor du søger behandling, skal du selv betale den del, hvis ikke du har en rejseforsikring.

Kortet dækker heller ikke hjemtransport eller behandling på privathospitaler eller på særlig sygehusklasse, med mindre den offentlige sygesikring i opholdslandet yder den dækning til landets egne borgere.