En indboforsikring indeholder automatisk en ansvarsforsikring, der dækker, hvis en af de forsikrede er skyld i en skade på andre eller andres ting. For mange er det svært at vurdere, hvornår de er erstatningsansvarlige for en skade, og hvornår deres ansvarsforsikring dækker.

 

Generelt om erstatningsansvar

At føle skyld for en skade er ikke det samme, som at der er et juridisk er erstatningsansvar, og at skadelidte har ret til erstatning.

 

Har du lavet en skade, er det naturligt, at du føler skyld og gerne vil betale erstatning til den, det er gået ud over (skadelidte), eller du forventer at dit forsikringsselskab gør det. Men din ansvarsforsikring dækker kun, hvis der er et erstatningsansvar, dvs. når du har gjort noget forkert.

 

I nogle tilfælde vil det fremgå af lovgivningen, om du er erstatningsansvarlig, mens det i tilfælde, hvor der ikke er lovgivet, vil være retspraksis, der afgør, om der er et erstatningsansvar.

 

Lovgivet ansvar

Når der er lovgivet om ansvaret, fremgår det af loven

  • hvornår der er ansvar
  • hvem der er ansvarlig for en skade
  • samt om der er pligt til at tegne en ansvarsforsikring.

Der er fx  lovgivet om erstatningsansvar ved

  • færdselsuheld med motorkøretøjer og
  • skader lavet af hunde
  • skader lavet af heste
  • skader, de ansatte laver i forbindelse med arbejdet 
  • børns skader (forældre hæfter for op til 7.500 kr.).

Ansvar uden lovgivning

Ofte findes der ingen lovgivning, som kan fortælle, hvornår du som privatperson er ansvarlig for en skade. I stedet er der ud af mange års domstolspraksis udledt en erstatningsregel, der fastslår, at du er ansvarlig for den skade, som du har lavet ved uagtsomhed eller med vilje.

Hvis der er et erstatningsansvar, kan din ansvarsforsikring komme i spil. 

 

Erstatningsregler - hvornår er du ansvarlig?

Når en domstol bedømmer, om du har handlet forkert, lægger den vægt på, om din handling afviger fra et anerkendt handlemønster, som kan være fastsat i lov, gennem retspraksis eller være præciseret i sædvane.

Afviger din handling fra, hvordan du burde have opført dig, vil du som udgangspunkt være erstatningsansvarlig.

Hændeligt uheld

Har du opført dig, som andre normalt ville have gjort i tilsvarende situation, er du ikke ansvarlig for skaden og skal ikke erstatte noget. Det kaldes et hændeligt uheld.

Handlet forkert - uagtsomt

Har du handlet forkert – er ansvarlig – er det vigtigt at finde ud af, om skaden er lavet ved en simpel uagtsomhed, grov uagtsomhed eller med forsæt (med vilje).

 

Det kan nemlig have betydning for, om det ved tingskader er din ansvarsforsikring, der skal betale for skaden eller skadelidtes egen forsikring. For privatpersoners erstatningsansvar bortfalder som hovedregel, hvis den skadelidte selv har en tingsforsikring, der dækker. Det gælder dog ikke, hvis du har opført dig groft uagtsomt eller lavet skaden med vilje.

 

Forsæt (med vilje) 

Har du lavet en skade med vilje, skal du selv betale erstatning til andre. Forsikringen dækker ikke forsætlige skader, med mindre skadevolderen er under 14 år, eller har manglet evnen til at handle fornuftigt pga. sin sindstilstand. Her er der mulighed for, at indboforsikringens ansvarsdækning vil dække.

I webpjecen "Dagligdagens forsikringer" kan du på side 5-8 læse meget mere om ansvar.

Erstatningens størrelse

Du er kun erstatningsansvarlig for skader, der kan gøres op i penge.

 

  • Ved tingskader vil det være værdien af eller reparation af det ødelagte.
  • Ved personskader bliver det økonomiske tab beregnet efter reglerne i erstatningsansvarsloven. Det er fx erstatning for varige mén, tabt arbejdsfortjeneste eller tab af forsørger.

Download pjecer


Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.