Tema
Debat

Ansvarsdækning - en del af din indboforsikring

De fleste af os har en indboforsikring, som også indeholder en ansvarsdækning. Derfor vil det sjældent være nødvendigt at købe en separat ansvarsforsikring. 


Ansvarsdækning på en indboforsikring dækker det erstatningsansvar, som du og dine familiemedlemmer kan i falde, hvis I er skyld i skade på andre personer eller deres ejendele.

 

Bliver du mødt med et erstatningskrav, er det vigtigt, at du lader dit forsikringsselskab afgøre, om du er erstatningsansvarlig for skaden, og dermed om skaden er dækket af din ansvarsforsikring. Er skaden dækket, betaler dit forsikringsselskab erstatning til den skadelidte efter de regler, der gælder i lov om erstatningsansvar.

 

Skadelidte har selv forsikring

Har skadelidte selv en forsikring, som dækker skaden, skal skadelidte anmelde skaden til sit forsikringsselskab i første omgang.

Afviser uberettigede krav

Din forsikring hjælper også med at afvise et uberettiget krav, fx hvis skadelidte vil have erstatning, selv om der er tale om hændeligt uheld. Ansvarsforsikringen betaler også for nødvendige sagsomkostninger til at afværge det uberettigede erstatningskrav.

Forældres hæftelsesansvar

Forældres hæftelsesansvar for hjemmeboende børns skadevoldende handlinger – maks. 7.500 kr., kan være dækket af ansvarsforsikringen. Tjek dine forsikringsvilkår.  

Det dækker forsikringen ikke

Selv om du eller din familie er erstatningsansvarlige for en skade, er der situationer, hvor din ansvarsdækning ikke betaler erstatning. Derfor er det vigtigt, at du læser undtagelsesbestemmelserne i din forsikring.

 

Undtagelser, hvor forsikringen ikke dækker dit ansvar for skader, er fx:

  • Skader på dine egne ting eller på dig selv
  • Skader der sker i forbindelse med erhverv eller arbejde for andre
  • Skader ved brug af motorkøretøjer, fx bil eller knallert (her dækker motorkøretøjets lovpligtige ansvarsforsikring)
  • Skader du laver, fordi du er fuld
  • Skader du laver med vilje (medmindre du er under 14 år)
  • Skader på ting du har lånt, lejet, opbevaret for andre, eller som du af anden grund har sat dig i besiddelse af.

Lånte og lejede ting

De fleste forsikringsselskaber dækker dog pludselig skade på lånte og lejede ting i de første 30 dage af låne-/lejeperioden. Ved kortvarige lån er det en forudsætning, at lånet alene sker i låners interesse. Desuden dækker forsikringen kun udvalgte ting, og der er typisk en særlig selvrisiko.

 

Gæsters skader

Har man under privat samvær med andre l​avet en tingskade og udvist en mindre grad af uagtsomhed, fx væltet et glas vin ud over en sofa, skal man efter gældende domstolspraksis ikke betale erstatning. Sådanne skader bliver kaldt en "gæstebudsskade", og skadelidte har faktisk ikke krav på erstatning. 

Selv om domstolene ikke mener, man er ansvarlig for sådanne skader, dækker din ansvarsforsikring i de fleste tilfælde en "gæstebudsskade". Skadelidte får typisk ikke fuld erstatning, da der ofte er en mindre selvrisiko.

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.