Tema
Debat

Andre deleordninger

Andre eksempler på deletjenester kan fx være udlejning af selskabstøj og transportordninger, hvor andre transporterer dit indbo for dig.

Der kan gælde særlige regler/begrænsninger ved forskellige former for deleordninger, fx hvis man udlåner sine ting eller deler sit indbo med andre.
Tjek derfor altid inden, hvordan din forsikring dækker.

Deleindbo

Nogle boligejere vælger at benytte sig af en deleordning, når de skal ud at investere i indbo, som kan være dyrt, eller som de kun sjældent bruger. Det kan fx give mening at dele udgiften med en nabo, en ven eller et familiemedlem, når man køber et festtelt, en fejemaskine eller en ladcykel.
Vær opmærksom på, at din egen indboforsikring sandsynligvis kun dækker din egen ejerandel ved deleordninger. Undersøg derfor altid, hvordan du og din medejer er forsikret.

Deleordning - Når du udlejer dit indbo

Hvis du stiller en deleordning til rådighed for andre, fx ved at udleje dine ting, kan du have brug for at købe en erhvervsløsøreforsikring, når udlejningen er organiseret og sker regelmæssigt.
Din indboforsikring dækker nemlig ikke ting, som du bruger i forbindelse med erhverv. Spørg dit forsikringsselskab, inden du lejer ud.

Når du benytter dig af deleordninger - leje/låne af andres ting

Din indboforsikring dækker ting, som du låner eller lejer på samme måde som dine egne ting. Forsikringen kan fx dække, hvis det lejede brænder, bliver vandskadet eller bliver stjålet fra din lejlighed.
Andre pludselige skader på udvalgte ting er typisk dækket af din ansvarsforsikring i de første 30 dage af låne-/lejeperioden, hvis ejerens forsikring ikke dækker. Men der er oftest en selvrisiko på din ansvarsforsikring. Tjek, hvad der gælder for din forsikring.

Transport af indbo

Ligesom der er forskellige samkørselsordninger, er der også deleordninger, som gør det muligt at få transporteret sit indbo fra ét sted til et andet.
 
Hvis der er betaling involveret, kan det have betydning for, om din egen indboforsikring dækker. En privat indboforsikring dækker normalt ikke, hvis du betaler andre for at transportere dine ting. Her skal en transportforsikring til.
Hvis du ikke betaler for transporten, dækker din indboforsikring, som hvis tingene lå i din egen bil. Vær opmærksom på, at din forsikring ikke dækker, hvis chaufføren render med dine ting.