Her finder du gode råd om, hvad du kan gøre for at undgå frostskader - før, under og efter en frostperiode.

 

Forebyg frostskader - før frostvejr

 • Ved varsel om hård frost, er det en god idé at salte eller gruse gangarealerne foran og op til dit hus.
 • Husk tilstrækkelig opvarmning af alle rum i huset, for at din husforsikring dækker. Alle rum skal typisk være opvarmet til mere end 14 grader for at undgå frostskader på vandrørene.  
 • Vær særlig opmærksom på rør i uopvarmede rum og rør, der er tæt på dårligt isolerede ydervægge eller løber under gulvene.
 • Luk for vandet til udendørshaner, og tøm dem.
 • Skift evt. udendørs vandhaner til typen, der kan tåle frost.
 • Sluk ikke for cirkulationspumper i perioder med hård frost.

Forebyg frostskader - under frostvejr

 • Tjek, om alle rum er tilstrækkeligt opvarmede.
 • Tjek jævnligt, at glatførebekæmpelsen er i orden foran og op til dit hus.
 • Fjern istapper, eller afspær.

Fritidshuse er særligt udsatte for frostskader, fordi de ofte står ubeboet om vinteren. Derfor skal du være ekstra opmærksom.

 • Opvarm sommerhuset til 12-14 grader, eller tøm vandrørene.
 • Tjek dit fritidshus jævnligt i løbet af vinteren.

Forebyg frostskader - efter frostvejr

 • Er der sket en frostskade på dit hus eller indbo, skal du hurtigst muligt anmelde skaden til forsikringsselskabet.
 • Er andre faldet pga. glatføre på arealer, som du er ansvarlig for, skal du anmelde skaden til din husforsikring. Har du ikke ansvarsforsikring på denne, skal du anmelde skaden til din indboforsikring. Lov aldrig erstatning.
 • Er du selv faldet på et glat fortov, så tag billeder af ulykkesstedet med din mobiltelefon, kontakt ejeren, din læge og anmeld uheldet til din ulykkesforsikring.

Nyttige link


Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.