Tema
Debat

Forebyg stormflod og oversvømmelse

Se, hvad du kan gøre før, under og efter stormflod eller oversvømmelse. Stormflod er omfattet af en særlig ordning.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Stormflod er en oversvømmelse, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted, når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. 

 

Forsikring ved stormflod

Stormflod og oversvømmelse fra hav, sø, å og vandløb er normalt ikke dækket af din almindelige hus- og indboforsikring. Derfor er det en god idé at forberede dig, når der er varslet om stormflod eller høj vandstand.

 

Sådan kan du forebygge skader ved stormflod

Ved at tage dine forholdsregler, når der er varslet forhøjet vandstand pga. stormflod, kan du undgå mange skader.

 

  • Hav plader og sandsække parat, som du kan blokere døre, vinduer og andre åbninger med
  • Vær klar med kost, spand og skovl
  • Sørg for, at alle udendørs afløb, tagnedløb, brønde m.m. er renset
  • Fjern dine ting fra gulvet - især i kælder 

Er du dækket af Stormflodsordningen?

Der kan være mulighed for erstatning fra Naturskaderådet, hvis stormflod eller oversvømmelse er årsag til din skade. Stormrådet erklærer stormflod, hvis vandstanden i havet et eller flere steder har været så høj, at den statistisk sker sjældnere end hvert 20. år (til dagligt omtalt som en ”20 års hændelse”). Man kan se i Kystdirektoratets højvandsstatistik, hvor høj vandstanden skal være for der er tale om en 20 års hændelse i det område, man bor i.

 

Er din skade omfattet af Naturskaderådets erstatningsordning, vil rimelige og nødvendige udgifter til midlertidig reparation, der kan forebygge yderligere skader, indgå i din erstatning. 

 

Selvom din forsikring ikke dækker stormflod, er det dit forsikringsselskab, som behandler skaderne på vegne af Naturskaderådet. Her kan du læse mere om, hvad du skal gøre, hvis du får en skade efter oversvømmelse.

 

Vil du blive klogere på, hvordan stormflodsordningen fungerer? Få et overblik i denne film fra Stormrådet.
Er du dækket af stormflodsordningen?

Risiko for stormflod

Desværre er stormflod et stigende problem i Danmark. Det skyldes hovedsageligt det varmere klima, der medfører havniveaustigninger og flere kraftige storme. Risiko for stormflod er størst i lave marskområder som fx Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen.

 

Dingeo kan du fx tjekke risikoen for oversvømmelse på din adresse. Klik her for at se oplysningerne for din bolig. Et opslag på DinGeo viser rødt flag ved risiko for stormflod for de adresser, der vil opleve oversvømmelse ved en havstigning på 1,5 meter (Stormflod eller klima-induceret havstigning). Et gult flag indikerer oversvømmelse ved havstigning på 3 meter.

 

Klimatilpasning.dk har også lavet et oversvømmelseskort, hvor du kan se, hvor vandet kommer til at stå, hvis klimaet viser sig fra sin mest våde side. Her kan du se risikoen for oversvømmelser ved højvande, stormflod og skybrud, ligesom du kan se, hvor søer og åer kan oversvømme.

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.