Her finder du gode råd om, hvad du kan gøre før, under og efter et skybrud.

 

Langsigtede løsninger - før skybrud

 • Undgå opstigende vand gennem kloakken med højvandslukke eller tilbageløbsstop. Tal med en autoriseret kloakmester
 • Rens jævnligt sandfanget i nedløbsbrønde for blade m.m.
 • Yderligere fremtidssikring af kælder kan være dræn om din kælder, hvis vand ofte trænger gennem dine kældervægge
 • Det kan være nødvendigt at omlægge flisearealer, så vandet løber væk fra huset
 • Undgå tæpper og trægulve i kældre.

 

Her og nu – når der er varslet skybrud

 • Luk døre og vinduer (skader efter vand, der kommer ind gennem åbne døre og vinduer, er ikke dækket)
 • Brug sandsække og krydsfinérplader til at blokere døre, vinduer og udluftningskanaler til din kælder
 • Gå din kælder igennem, og fjern dine ting fra gulvet
 • Tjek, at udendørs afløbsriste ikke er stoppet af fx blade eller skidt
 • Tjek også, at tagrender er rensede, og tagnedløb ikke er stoppet
 • Grav evt. render omkring huset, så du kan lede vandet uden om huset. Dette hjælper kun ved mindre oversvømmelser og kun i situationer, hvor vandet kan løbe væk fra huset 
 • Sørg for at en evt. regnvandstønde kan klare vandmængderne
 • Luk toilettet ved at stoppe nogle klude i en plasticpose ned i kummen og læg en tung sandsæk ovenpå for at forhindre opstigende kloakvand
 • Tildæk afløb i kælder  med plast og læg en plade og sandsæk ovenpå
 • Er du ikke hjemme, så lav en aftale med en nabo om at kigge efter dit hus/fritidshus

Under skybrud

 • Bliv i dit hus, så du kan gribe ind, hvis der kommer vand ind
 • Hav spande, koste, skovle og klude klar, så du kan opsamle det vand, der trænger ind
 • Bær handsker og vandtæt tøj og fodtøj, da kloakvand er sundhedsskadeligt
 • Vær klar til at redde dit indbo til et tørt sted.

Efter skybrud

 • Anmeld straks eventuelle skybrudsskader til dit forsikringsselskab, hvis det har regnet så meget, at der er tale om "voldsomt skybrud"
 • Du skal anmelde skader på huset til din husforsikring, og skader på indbo til din indboforsikring
 • Gør, hvad du kan for, at skaden ikke bliver større, end den allerede er
 • Flyt indbogenstande væk, der står i vand 
 • Få vandet væk, og få sat udtørring i gang. Brug evt. en affugter
 • Blotlæg evt. lukkede vandskadede konstruktioner. Hvis ikke disse bliver tørret ud hurtigt, risikerer du angreb af skimmelsvamp. Aftal med dit forsikringsselskab, at det er ok, før du går i gang
 • Varm de vandskadede rum op, og luft hyppigt ud. Det kan fjerne meget fugt.
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.