Tema
Debat

Når du lejer dit sommerhus ud

Når du lejer dit fritidshus ud, dækker din fritidshusforsikring brand- og vandskader, præcis som hvis du selv bor i huset. Men du skal være opmærksom på, at der kan være en række forhold, hvor forsikringen ikke dækker, fx hvis lejeren ødelægger dit gulv.

Mistet lejeindtægt

Bliver dit fritidshus ubeboeligt på grund af en forsikringsdækket skade (fx brand- eller vandskade), kan fritidshusforsikringen være udvidet til at dække et dokumenteret lejetab, hvis huset var udlejet eller skulle have været udlejet i perioden.

Melder lejer afbud, har du ingen forsikring, der dækker den eventuelt tabte lejeindtægt. 

 

Når dine ting bliver ødelagt

Indbo, der bliver ødelagt eller beskadiget under udlejning, er typisk ikke dækket af sommerhusforsikringen. Sådanne ødelæggelser må du gardere dig økonomisk mod gennem lejekontrakt og depositum. I nogle selskaber kan du også købe en særlig lejerskadeforsikring.

 

Lejers ansvarsforsikring

Lejerens egen indboforsikring dækker typisk heller ikke skader, som lejeren har lavet på dit fritidshus/dine ting, fordi det i lejeperioden bliver sidestillet med lejerens egne ting. Lejeren kan dog have købt en særlig forsikring for skader på lejet feriebolig, fx på sin rejseforsikring.

Få flere gode råd