Når du udlejer dit sommerhus, dækker din fritidshusforsikring brand- og vandskader, præcis som hvis du selv bor i huset. Men du skal være opmærksom på, at der kan være en række forhold, hvor forsikringen ikke dækker ved udlejning af dit sommerhus, fx hvis lejeren ødelægger dit gulv.

 

Derfor er det en god ide at tjekke dine forsikringsvilkår eller tale med dit forsikringsselskab, hvis du overvejer at udleje dit sommerhus. 

 

Mistet lejeindtægt

Bliver dit fritidshus ubeboeligt på grund af en dækningsberettiget skade (fx brand- eller vandskade), kan din fritidshusforsikring være udvidet til at dække et dokumenteret lejetab, hvis huset var udlejet eller skulle have været udlejet i samme periode.

Melder en lejer afbud, har du ingen dækning på din fritidshusforsikring for eventuelt tabt lejeindtægt. 

 

Når dine ting bliver ødelagt

Indbo, der bliver ødelagt eller beskadiget under udlejning af dit sommerhus, er typisk ikke dækket af en fritidshusforsikring. Sådanne ødelæggelser må du gardere dig økonomisk mod gennem lejekontrakt og/eller et depositum. I nogle selskaber kan du også købe en særlig lejerskadedækning.

 

Forsikringsguiden.dk kan du sammenligne pris og dækning på fritidshusforsikringer inkl. lejerskadedækning.

 

Lejers ansvarsforsikring

Lejerens egen indboforsikring dækker typisk heller ikke skader, som lejeren har lavet på dit fritidshus/dine ting, fordi det i lejeperioden bliver sidestillet med lejerens egne ting. Lejeren kan dog have købt en særlig forsikring for skader på lejet feriebolig, fx på sin rejseforsikring, når udlejningen sker i udlandet.

Få flere gode råd