En sommerhusforsikring er vigtig, særligt fordi du ikke opholder dig i sommerhuset hele tiden.

 

En sommerhusforsikring er en kombineret forsikring, hvor du kan vælge at forsikre både selve bygningen samt fast indbo i sommerhuset. Forsikringen af dit sommerhus er opbygget af moduler, som du selv kan sammensætte.

 

Mangler du en sommerhusforsikring?

På Forsikringsguiden.dk kan du sammenligne pris og dækning på sommerhusforsikringer.

Forsikringsguiden

Bygningsforsikring til dit sommerhus

En sommerhusforsikring omfatter alle bygninger på grunden samt faste installationer og bygningstilbehør som fx vinduesglas, sanitet, hårde hvidevarer, radiatorer, vandinstallationer og flagstænger. 

En brandforsikring dækker skader på dit sommerhus efter brand, direkte lynnedslag, kortslutning, eksplosion og lignende. En sommerhusforsikring kan også være udvidet med en bygningskaskodækning, som fx dækker 

  • stormskader
  • snetrykskader
  • voldsomt sky- og tøbrud
  • tyveri og hærværk på de ting sommerhusforsikringen omfatter
  • udstrømning af vand
  • brud på glas og sanitet
  • samt en række andre pludselige skader.

Herudover kan du i mange selskaber også købe en rækker andre tillægsforsikringer, som fx svamp/insekt, skjulte rør og stikledninger.

 

Ansvarsforsikring

Hvis din sommerhusforsikring er udvidet med en bygningskaskodækning, indeholder den også en ansvarsforsikring. Ansvarsforsikringen dækker, hvis du som husejer ved uforsigtighed eller forglemmelse ødelægger andres ting eller er skyld i, at andre kommer til skade.

 

Har du fx forsømt at vedligeholde dit tag, og en tagsten falder ned og rammer en person, dækker forsikringen dit erstatningsansvar. Hvis det alene er vindstyrken under et stormvejr, der er årsag til at tagstenen falder ned, så kan man ikke bebrejde dig. Og den tilskadekomne har ikke ret til erstatning fra dig og dermed din forsikring.

 

Retshjælpsforsikring

En sommerhusforsikring indeholder også en retshjælpsforsikring, hvis sommerhusforsikringen er udvidet med en kaskodækning. En retshjælpsforsikring betaler i visse tilfælde sagsomkostninger, hvis du som sommerhusejer bliver part i en sag, fx ved en retssag mod en entreprenør om mangler ved et arbejde udført på dit sommerhus. Læs mere om retshjælpsforsikring.

 

For at du kan bruge retshjælpsforsikringen, skal du i de fleste tilfælde først henvende dig til en advokat, der vil vejlede dig om, hvad du skal gøre. Retshjælpsforsikringen har en maksimumdækning og selvrisiko, der er forskellig i forsikringsselskaberne.

 

Indboforsikring i sommerhuset

Forsikringen er valgfri og omfatter det indbo, som altid befinder sig fast i sommerhuset. Det er fx møbler, tøj, service, haveredskaber og cykler. 
I nogle forsikringsselskaber er det en dækning, du skal tilkøbe, mens det i andre er en del af standarddækningen på en sommerhusforsikring. 

 

Indboforsikringen indeholder:

  • en branddækning, der dækker skader på indbo efter brand, direkte lynnedslag, kortslutning, eksplosion og lignende
  • en tyveridækning, der dækker indbrudstyveri, simpelt tyveri, ran og røveri samt hærværk på dine ting i sommerhuset
  • En vandskadedækning, der dækker skader på indbo efter udstrømning af væsker, storm samt skybrud. 

Vær opmærksom på, at ikke alt indbo er dækket af forsikringen, fx er smykker, kontanter, guld og sølv og lignende værdifulde ting aldrig dækket.

 

Herudover dækker forsikringen normalt ikke simpelt tyveri (uden for bygning eller fra uaflåst bygning), når huset er ubeboet. Et sommerhus bliver som hovedregel betragtet som ubeboet, når der ikke finder overnatning sted i huset. Weekendophold eller lignende betyder ikke, at stedet er beboet i den mellemliggende tid. Derfor er det en god idé at fjerne værdifuldt indbo udendørs, når du ikke opholder dig i sommerhuset.

Læs mere om tyveri.

Ofte stillede spørgsmål


Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.