Tema
Debat

Hvad er simpelt tyveri? - Se tyveribegreberne

Har du været udsat for tyveri, kan det have betydning for din erstatning, hvordan tyveriet er sket.

Forsikringsselskaberne skelner mellem forskellige former for tyveri, fx indbrudstyveri, røveri, ran og simpelt tyveri. Din forsikring dækker derfor forskelligt alt efter, hvordan tyveriet er sket.

Indbrudstyveri

En indboforsikring dækker indbrudstyveri, når et tyveri sker fra en forsvarligt aflåst bygning - dvs. døre skal være låste og vinduer lukkede og tilhaspede. Det er en betingelse for erstatning, at tyven har skaffet sig adgang på unormal måde, fx har brudt et vindue op. 

Går du fx i haven, og tyven kommer ind af din ulåste hoveddør, er der altså ikke tale om indbrud, men om simpelt tyveri.

Røveri

En indboforsikring dækker tyveri, når der er tale om røveri. Dvs. at du med vold eller trusler om vold bliver frastjålet dine ting.

Bliver du omringet af en flok mennesker på gaden, der truer (de behøver ikke slå) dig til at aflevere din pung og mobil, er der tale om røveri. 

Åbenlyst tyveri (Ran)

En indboforsikring dækker tyveri, som du selv eller andre ser ske. Det er altså det åbenlyse tyveri, hvor der ikke bliver brugt eller truet med vold.

I nogle få selskaber er det en betingelse for at kunne få erstatning, at den, der ser tyveriet, råber op – fx "stop tyven" eller "hjælp".
Der kan være begrænsning fx for, hvor mange penge, du kan få erstattet.

 

Tricktyveri

Tricktyveri er, når en eller flere ukendte personer får adgang til din bolig under falsk dække og stjæler eller narrer ting fra dig.

 

Tricktyve kan fx snyde sig ind i dit hjem ved at udgive sig for at være fra hjemmeplejen, politiet eller et håndværkerfirma. Andre beder om et glas vand eller om lov til at låne toilettet.

 

Selvom man ikke ser sker tyveriet ske, har de fleste forsikringsselskaber udvidet tyveridækningen, så den dækker som ved indbrud. Dvs. at man også får erstattet smykker, penge og lignende værdier, som tricktyvene ofte går efter. Men der kan være særlige beløbsgrænser for, hvor meget forsikringen erstatter. Tjek dine forsikringsvilkår.

 

Simpelt tyveri

Alt andet tyveri end indbrudstyveri, røveri og ran er simpelt tyveri.

Eksempler på simpelt tyveri:

  • Cykeltyveri 
  • En tyv går ind i et hus via en ulåst dør
  • En tyv kravler ind gennem et vindue, der står på klem
  • Lommetyveri - En tyv stjæler din pung, uden at du eller andre bemærker det
  • Tyveri fra dit tøj i motionscentrets omklædningsrum 
  • Tyveri af din taske på en café
  • En tyv bryder ind i din aflåste bil og stjæler dit kamera
  • Tyveri fra telt.

Ved simpelt tyveri får du ikke erstatning for penge, smykker, guld- og sølvting, værdipapirer, frimærker m.m., ligesom særligt indbo, fx elektronik, oftest er dækket med et fast beløb eller en procentdel af den samlede forsikringssum.

 

Ved tyveri fra bil, campingvogn, telt og lignende, er det normalt et krav for at forsikringen dækker, at der er tegn på voldeligt opbrud. Dvs. at bildøren er brudt op, teltet skåret op osv. Der er ofte en begrænsning på, hvor meget forsikringen dækker ved tyveri fra disse særlige steder.

 

Hvis du har været udsat for tyveri

For at din forsikring dækker, skal du anmelde tyveriet til politiet. Har du været ude for et tyveri, er det derfor vigtigt, at du hurtigt anmelder tyveriet til både politiet og dit forsikringsselskab.

 

De skal begge vide, hvordan tyveriet er sket, og hvad der er stjålet. Derfor er det en god ide at lave en opgørelse over, hvad du har fået stjålet. Opgørelsen skal indeholde oplysninger om, hvornår tingene er købt, og hvad de koster. Dit forsikringsselskab har brug for en kvittering på politianmeldelsen eller et journalnummer, og de kan have brug for dokumentation på det, du har fået stjålet. Det kan fx være kvitteringer, fotos, garantibeviser, bankudskrifter m.v. Sørg for at finde det frem. 

 

Læs mere om, hvad en indboforsikring dækker.

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.