Tema
Debat

Hvad er simpelt tyveri? - Se tyveribegreberne

Har du været udsat for tyveri, kan det have betydning for din erstatning, hvordan tyveriet er sket.

Forsikringsselskaberne skelner mellem forskellige former for tyveri, fx indbrudstyveri, røveri, ran og simpelt tyveri.

Indbrudstyveri

En indboforsikring dækker indbrudstyveri, når et tyveri sker fra en forsvarligt aflåst bygning - dvs. døre skal være låste og vinduer lukkede og tilhaspede. Det er en betingelse for erstatning, at tyven har skaffet sig adgang på unormal måde, fx har brudt et vindue op.

Går du fx i haven, og tyven kommer ind af din ulåste hoveddør, er der altså ikke tale om indbrud, men om simpelt tyveri.

Røveri

En indboforsikring dækker tyveri, når der er tale om røveri. Dvs. at du med vold eller trusler om vold bliver frastjålet dine ting.

Bliver du omringet af en flok mennesker på gaden, der truer (de behøver ikke slå) dig til at aflevere din pung og mobil, er der tale om røveri. 

Åbenlyst tyveri (Ran)

En indboforsikring dækker tyveri, som du selv eller andre ser ske. Det er altså det åbenlyse tyveri, hvor der ikke bliver brugt eller truet med vold.

I nogle få selskaber er det en betingelse for at kunne få erstatning, at den, der ser tyveriet, råber op – fx "stop tyven" eller "hjælp".
Der kan være begrænsning fx for, hvor mange penge, du kan få erstattet.

 

Tricktyveri

Tricktyveri er, når en eller flere ukendte personer får adgang til din bolig under falsk dække og stjæler eller narrer ting fra dig.

 

Tricktyve kan fx snyde sig ind i dit hjem ved at udgive sig for at være fra hjemmeplejen, politiet eller et håndværkerfirma. Andre beder om et glas vand eller om lov til at låne toilettet.

 

Selvom man ikke ser sker tyveriet ske, har de fleste forsikringsselskaber udvidet tyveridækningen, så den dækker som ved indbrud. Dvs. at man også får erstattet smykker, penge og lignende værdier, som tricktyvene ofte går efter. Men der kan være særlige beløbsgrænser for, hvor meget forsikringen erstatter. Tjek dine forsikringsvilkår.

 

Simpelt tyveri

Alt andet tyveri end indbrudstyveri, røveri og ran er simpelt tyveri.

Eksempler på simpelt tyveri:

  • Cykeltyveri 
  • En tyv går ind i et hus via en ulåst dør
  • En tyv kravler ind gennem et vindue, der står på klem
  • Lommetyveri - En tyv stjæler din pung, uden at du eller andre bemærker det
  • Tyveri fra dit tøj i motionscentrets omklædningsrum
  • En tyv bryder ind i din aflåste bil og stjæler dit kamera
  • Tyveri fra en aflåst bil.

Ved simpelt tyveri får du ikke erstatning for penge, smykker, guld- og sølvting, værdipapirer, frimærker m.m., ligesom særligt indbo, fx elektronik, oftest er dækket med et fast beløb eller en procentdel af den samlede forsikringssum.