Tema
Debat

Hundeforsikring

Du skal erstatte skader, som din hund laver på andre mennesker eller deres ting. Derfor er det lovpligtigt for dig som hundeejer at købe en hundeansvarsforsikring. Du kan supplere forsikringen med en udvidet ansvarsforsikring, en syge- og tandskadeforsikring samt en livsforsikring. ​​​

En hundeforsikring kan indeholde både en ansvarsforsikring, en sygeforsikring og en livsforsikring.

Hundeansvarsforsikring - en lovpligtig forsikring

Som hundeejer skal du sørge for, at din hund er ansvarsforsikret. Du skal derfor købe en hundeforsikring.
Hvis din hund er årsag til, at en person, uden for din husstand, kommer til skade eller får ødelagt sine ting, vil din hundeansvarsforsikring betale erstatning til personen.

Erstatningen kan bortfalde eller nedsættes

Hvis personen selv gør noget, som er årsag til, at din hund laver skaden, kan erstatningen blive nedsat eller helt falde bort, fx hvis personen driller hunden.  
Ved tingskader bortfalder ansvaret, hvis den skadelidte selv har en forsikring, som dækker skaden. Det følger af Erstatningslovens almindelige regler. Det gælder dog ikke, hvis du har forvoldt skaden med vilje eller ved grov uagtsomhed. Hvis den skadelidte fx har en selvrisiko på sin forsikring, må du anmelde dette uforsikret krav til din hundeforsikring.

 

Når andre passer din hund

En hundeforsikring dækker aldrig skader på ejerens/husstandens ting. Bliver din hund passet af andre, fx mens du er på ferie, dækker din hundeforsikring på samme måde heller ikke de skader, hunden laver hos dem, der passer den. Når man siger ja til at passe hunden, siger man også ja til, at der kan opstå skader. Man har altså selv accepteret en risiko.  
 
Der er ingen fast definition på, hvor længe man skal passe andres hund for at blive betragtet som "besidder", dvs. den som er forpligtet til at betale erstatning, når hunden laver skader. Men i Landsretten er der faldet dom i en konkret sag, hvor 17-18 timer var nok til at blive anset som besidder. 

Hvis der opstår et uheld under pasning, må du anmelde det til din hundeforsikring.

Udvidet ansvarsforsikring - figurantdækning 

Går du til træning eller udstilling med din hund, kan den lave skader på fx dommere, instruktører eller figuranter. Sådan en skade er ikke dækket på en almindelig hundeansvarsforsikring. Derfor skal du supplere din hundeforsikring med en udvidet ansvarsforsikring (figurantdækning).
Hos nogle forsikringsselskaber er almindelig hvalpe- og hundetræning, samt udstilling af hunden, dog dækket under den almindelige hundeansvarsforsikring. Tjek med dit forsikringsselskab. 
 
Vær opmærksom på, at mange hundeklubber- eller foreninger kræver et bevis for, at du har købt en hundeforsikring med en udvidet ansvarsforsikring, før du kan deltage i deres arrangementer.    

Hvis din hund kommer til skade eller bliver syg

Har du en indboforsikring, dækker den skade på din hund ved brand og indbrudstyveri. Du kan læse mere om, hvad en indboforsikring dækker her.
 
Hvis du vil have dækket andre skader på din hund, kan du i mange selskaber købe eller udvide din hundeforsikring med en syge-, tandskade- eller livsforsikring, som kan dække i forbindelse med, at din hund bliver syg eller kommer ud for en ulykke. 

 

Sygedækning

Du kan typisk købe en sygeforsikring, fra din hund er fyldt 8 uger, og til den når en vis alder, der kan variere fra forsikringsselskab til forsikringsselskab. Efter hunden er fyldt 2 år, kan det være, at du skal vise en sundhedsattest, når du køber en sygeforsikring, og nogle forsikringsselskaber tilbyder slet ikke en sygeforsikring, når din hund har nået en vis alder, fx 10 år.
Forsikringen kan være livslang hos nogle selskaber, mens den automatisk ophører ved en vis alder hos andre. 

En sygeforsikring dækker dyrlægeudgifter, men der er en maksimumsdækning samt en selvrisiko, der varierer fra forsikringsselskab til forsikringsselskab. Der kan også være visse sygdomme, som forsikringen ikke dækker. Du må kontakte dit forsikringsselskab for at høre om den specifikke sygedækning på din hundeforsikring. 

 

Tandskader

En syge- eller tandforsikring kan også dække hundens tandskader efter en ulykke, fx hvis din hund får en genstand i hovedet. Det er ikke sikkert, at tandforsikringen dækker tyggeskader. Og forsikringen kan indeholde en selvrisiko, som betyder, at du selv skal betale en del af tandlægeregningen.
Tjek hvad der gælder i forsikringsvilkårene for din hundeforsikring eller tal med dit forsikringsselskab. 

Livsforsikring 

Din hund skal kunne identificeres ved tatoveringsnummer eller microchip for, at du kan købe en livsforsikring til den. Nogle selskaber kræver, at hunden også har en stambog.

 

En livsforsikring betaler erstatning, hvis din hund dør, eller du må aflive den pga. sygdom eller ulykke. Forsikringen dækker ikke, hvis du må aflive din hunden pga. truende adfærd eller arvelige sygdomme. Der kan være andre undtagelser i de enkelte selskaber. Tjek forsikringsvilkårene eller spørg dit forsikringsselskab.

Skader som er lavet af uforsikrede og ukendte hunde


Læs mere om forsikring til andre dyr


Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.