Tema
Debat

Hvad dækker en rejseforsikring?

Der er forskel på, hvad en rejseforsikring indeholder. Tjek altid din rejseforsikring inden afrejse. Her er eksempler på, hvad rejseforsikringen kan indeholde.​

Hvad din rejseforsikring dækker, afhænger af, hvilken rejseforsikring, du har købt.

 

Er uheldet ude på din ferie, er det en god idé at kontakte forsikringsselskabets alarmcentral med det samme. På den måde ved du, hvordan du er dækket - og så kan de hjælpe med at tale med lægen, og booke fly, hvis du må forlade rejsen osv.

En rejseforsikring kan indeholde en eller flere af de dækninger, som er beskrevet nedenfor.

 

​Sygdom

De fleste rejseforsikringer dækker udgifter til behandling hos læge eller på hospital, hvis du bliver akut syg eller kommer til skade på din ferie i udlandet. Herudover kan behandling hos fysioterapeut og tandlæge være dækket af forsikringen. Når du rejser i Europa (EU), dækker din rejseforsikring kun det, som ikke er dækket af det blå sygesikringskort, fx egenbetaling, eller hvis der ikke er adgang til offentlig læge. 

 
Vær også opmærksom på, at din rejseforsikring normalt ikke dækker behandling af sygdom, som allerede var til stede inden afrejsen. Er du alvorligt syg inden din ferie, bør du kontakte dit forsikringsselskab for at høre, hvordan din rejseforsikring dækker.

 

Syge-/Hjemtransport

Hvis du bliver akut syg eller kommer til skade på ferien, dækker de fleste rejseforsikringer udgifter til transport til og fra det nærmeste egnede behandlingssted samt udgifter til at transportere dig hjem til Danmark, hvis det er nødvendigt.

Sygeledsagelse

Hvis du bliver akut syg eller kommer til skade og har behov for, at en af dine medrejsende tager med dig eller bliver hos dig, dækker mange rejseforsikringer ledsagerens ekstraudgifter til fx kost, ophold eller transport hjem til Danmark.

Tilkaldelse

En rejseforsikring dækker ofte udgifter til fx rejse og ophold for den person, der bliver tilkaldt fra Danmark, fordi du er blevet akut og alvorligt syg, er kommet slemt til skade eller dør.  

Ødelagt ferie

Du har mulighed for at få erstatning, hvis din ferie bliver ødelagt, hvis du fx bliver indlagt pga. akut sygdom eller bliver kaldt hjem til Danmark, fordi en person i din nærmeste familie uventet er blevet alvorligt syg.

 

Nogle rejseforsikringer betaler for en ny rejse, når du har været indlagt i mere end halvdelen af ferien eller er blevet kaldt hjem i første halvdel af ferien, mens andre erstatter et beløb pr. ødelagt feriedag. Tjek derfor dine forsikringsvilkår.

Forsinkelse

Din rejseforsikring kan være udvidet til at dække udgifter ved forsinkelse i bestemte situationer. 

Forsinket fremmøde 

Hvis du kommer for sent til dit fly, kan der være hjælp at hente fra din rejseforsikring, når forsinkelsen er uforskyldt og uforudsigelig.

Det betyder også, at du skal have taget hjemmefra i ordentlig tid, og at du ved flyskift skal sørge for, at der er nok tid til at skifte fly, dvs. minimum den officielle transfertid, som kan variere fra lufthavn til lufthavn. 

Forsinkelse på rejsen

Hvis dit transportmiddel er forsinket pga. mekanisk svigt eller klimatiske forhold, kan du få dækket ekstraudgifter til fx kost, ophold og lokaltransport, når udgifterne ikke bliver dækket af rejsebureau eller flyselskab, og hvis du er forsinket med et vist antal timer.

Du kan se i dine forsikringsvilkår, hvor lang tid du skal være forsinket, for at forsikringen dækker.

Forsinket bagage

Hvis din bagage bliver forsinket, kan du få dækket rimelige og nødvendige køb af ting, som du mangler. Det kan fx være toiletting og tøj.

Du kan se i dine forsikringsvilkår, hvor lang tid din bagage skal være forsinket, for at forsikringen dækker, og med hvor meget den dækker.

 
Sørg for at få en kvittering (PIR-rapport) fra flyselskabet i lufthavnen, hvor det står, hvornår du skulle have haft din bagage. Gem også kvitteringer fra erstatningskøbene. Det skal dit forsikringsselskab typisk bruge.
 
Dukker din bagage aldrig op, skal du også anmelde det til din indboforsikring, der erstatter, hvad du har mistet.

Afbestilling

En rejseforsikring indeholder ikke automatisk en afbestillingsforsikring.
Du kan enten købe en selvstændig afbestillingsforsikring fx sammen med rejsen, eller du kan købe den som tillæg til din rejseforsikring.

Hvis du er nødt til at aflyse din rejse, kan din afbestillingsforsikring sikre dig mulighed for at få erstattet rejsens pris. Hvis du afbestiller lige før afrejsen, får du nemlig sjældent penge tilbage fra rejsearrangøren.  

Afbestillingsforsikringen dækker fx ved dødsfald og ved akut alvorlig sygdom eller tilskadekomst, når du bliver indlagt på hospital eller lægeordineret indendørs ophold. Der er også dækning i tilfælde af indbrud eller brand i din bolig eller din virksomhed.