Tema
Debat

Lovpligtige forsikringer som selvstændig

Som selvstændig virksomhedsejer er der nogle forsikringer, du skal have. Det kan være et krav, der følger af lovgivningen, eller det kan være et krav fra en panthaver - hvis du fx har lånt til bil, inventar eller bygning.​

Der er kun få lovpligtige forsikringer som selvstændig. Dem kan du læse om her.

 

Arbejdsskadeforsikring for de ansatte

Har du ansatte i din virksomhed, har du pligt til at købe en arbejdsskadeforsikring. Det fremgår af Lov om Arbejdsskade. 

Som selvstændig kan du frivilligt vælge at sikre dig mod arbejdsskader og købe en arbejdsskadeforsikring til dig selv. Det gælder også for din ægtefælle, hvis han/hun er medarbejder i din virksomhed.

Er din virksomhed organiseret som et aktieselskab, anpartsselskab, iværksætterselskab  eller andelsselskab, har du derimod også altid pligt til at sikre dig selv mod arbejdsskader og købe den lovpligtige forsikring. Også selv om du er den eneste ansatte i dit selskab.

Motoransvarsforsikring for bilen

Ifølge færdselsloven skal den ansvarlige for et motorkøretøj erstatte de skader, som køretøjet laver ved færdselsuheld, eksplosion eller brand. Det betyder, at ejeren altid er erstatningspligtig for disse uheld og skal købe en lovpligtig ansvarsforsikring på bilen.

 

Bliver du erstatningsansvarlig for et uheld, du har lavet med din bil, betaler din lovpligtige ansvarsforsikring erstatning til de tilskadekomne.  

Bygningsbrandforsikring

Hvis der er pant i huset, dvs. hvis du skylder realkreditinstituttet eller banken penge, vil de som minimum kræve, at du køber en bygningsbrandforsikring. Det er deres sikkerhed for lånet, hvis huset skulle brænde. Som regel forsikrer de fleste samtidig bygningen mod andre skader.

 

Der er altså ikke som sådan tale om en lovpligtig forsikring, men den derimod være påkrævet, hvis du vil låne eller har lånt penge i bygningen.


Hundeansvarsforsikring for vagthunde

Lov om hunde fastslår, at der er pligt til at erstatte de skader, som en hund forvolder. Det betyder også, at hunde skal være ansvarsforsikrede. Anskaffer du dig fx en hund som vagthund i din virksomhed, skal du også købe den lovpligtige hundeansvarsforsikring.

Du kan læse mere om de firma forsikringer, som ikke er lovpligtige - men som du bør overveje her.

Læs mere om lovpligtige forsikringer


Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.