Tema
Debat

Lovpligtige forsikringer som selvstændig

Som selvstændig virksomhedsejer er der nogle forsikringer, du skal have. Det kan være et krav, der følger af lovgivningen, eller det kan være et krav fra en panthaver - hvis du fx har lånt til bil, inventar eller bygning.​

Arbejdsskadeforsikring for de ansatte

Har du ansatte i din virksomhed, har du pligt til at arbejdsskadeforsikre dem. Det fremgår af Lov om Arbejdsskade. 

Som selvstændig kan du frivilligt vælge at sikre dig mod arbejdsskader og købe en arbejdsskadeforsikring til dig selv. Det gælder også for din ægtefælle, hvis han/hun er medarbejder i din virksomhed.

Er din virksomhed organiseret som et aktieselskab, anpartsselskab, iværksætterselskab  eller andelsselskab, har du derimod også pligt til at sikre dig selv mod arbejdsskader. Også selv om du er den eneste ansatte i dit selskab.

Motoransvarsforsikring for bilen

Ifølge færdselsloven skal den ansvarlige for et motorkøretøj erstatte de skader, som køretøjet laver ved færdselsuheld, eksplosion eller brand. Det betyder, at ejeren altid er erstatningspligtig for disse uheld og skal købe en ansvarsforsikring på bilen. Bliver du erstatningsansvarlig for uheld, du har lavet med din bil, betaler din lovpligtige ansvarsforsikring erstatning til de tilskadekomne.  

Bygningsbrandforsikring

Hvis der er pant i huset, dvs. hvis du skylder realkreditinstituttet eller banken penge, vil de som minimum kræve, at du køber en bygningsbrandforsikring. Det er deres sikkerhed for lånet, hvis huset skulle brænde. Som regel forsikrer de fleste samtidig huset mod andre skader.

Hundeansvarsforsikring for vagthunde

Lov om hunde fastslår, at der er pligt til at erstatte de skader, som en hund forvolder. Det betyder også, at hunde skal være ansvarsforsikrede. Anskaffer du dig fx en hund som vagthund i din virksomhed, skal du også købe den lovpligtige hundeansvarsforsikring.

Læs mere om lovpligtige forsikringer