Tema
Debat

Ansvarsforsikring på bil

Som ejer af et motorkøretøj (bil, motorcykel, knallert m.m.), er det lovpligtigt at købe en motoransvarsforsikring. Når et køretøj er involveret i et færdselsuheld, er det altid køretøjets ansvarsforsikring, der skal betale erstatning for den personskade, der er sket. Det gælder også, selv om føreren var uden skyld i færdselsuheldet.

En ansvarsforsikring til en bil er lovpligtig.

 

Efter Færdselslovens bestemmelser skal den ansvarlige for et motorkøretøj erstatte de skader, som køretøjet laver ved færdselsuheld og eksplosion eller brand, der stammer fra køretøjets brandstofanlæg. Det betyder, at ejeren altid er erstatningspligtig for disse uheld. Erstatningen bliver betalt via motorkøretøjets lovpligtige ansvarsforsikring.


Motoransvarsforsikring

En ansvarsforsikring for et motorkøretøj er lovpligtig og dækker det erstatningsansvar, som ejer eller bruger kan blive mødt med. Ansvarsforsikringen dækker pr. uheld personskader eller tab af forsørger op til 129 mio. kr. og tingskader op til 26 mio. kr (2021). Beløbene bliver reguleret hvert år pr. 1. januar.

Ingen dækning af føreren/førerens ting

Ansvarsforsikringen dækker ikke skade på føreren af motorkøretøjet. Derimod er passagererne dækket.

Forsikringen dækker heller ikke skade på forsikringstagerens eller brugerens ting, ligesom den ikke dækker skade på et tilkoblet køretøj - fx en trailer eller campingvogn.

Støder du sammen med en anden bil, kan du som fører få erstatning fra modpartens motoransvarsforsikring. Ved uheld i Danmark gælder det også, selvom du er skyld i, at uheldet sker. Din erstatning kan dog blive nedsat, hvis du har opført dig meget uansvarligt. Ved eneuheld har du som fører kun mulighed for erstatning fra din egen ulykkesforsikring eller førerpladsforsikring.

Du skal sende dit krav om erstatning til modpartens forsikringsselskab. Oplysninger får du hos din modpart eller hos politiet. Har du kun nummerpladen på modpartens bil, kan du også selv slå op, hvor bilen er forsikret på enten SKAT's eller DFIM's (Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring) hjemmeside.

Erstatning til passager

Som passager kan du få erstatning fra det køretøjs motoransvarsforsikring, hvor du er passager. Det gælder også, hvis du er i familie med bilens fører. Har du selv opført dig meget uansvarligt ved fx at køre med en fører, som var fuld, kan din erstatning blive nedsat.

Du skal sende dit krav om erstatning til det forsikringsselskab, som har forsikret den bil, du er passager i. Hvis en anden er skyld i skaden, vil forsikringsselskabet typisk forsøge at få erstatningen tilbagebetalt af den skyldige part/dennes forsikringsselskab.

Sker uheldet i udlandet, er det uheldsstedets regler, der gælder. Det kan derfor i nogle tilfælde være en fordel for dig at søge erstatning fra modpartens forsikring, hvis denne er skyld i skaden.

 

Mangler du en bilforsikring?

På Forsikringsguiden.dk kan du sammenligne pris og dækning på bilforsikringer.

Forsikringsguiden