Det er kun få firma forsikringer, som du har pligt til at købe. Men du kan have brug for mange andre forsikringer som selvstændig. Derfor er det vigtigt, at du gør op med dig selv, hvad du selv vil bære risikoen for, og om dit firma har specielle behov. 


Erhvervsansvarsforsikring 

Hvis du eller en ansat er skyld i skade på andre mennesker eller deres ting i forbindelse med udførelsen af arbejde for dit firma, er det dig, som arbejdsgiver, der skal betale erstatning.
Dette erstatningsansvar kan du forsikre med en erhvervsansvarsforsikring. Du kan også udvide ansvarsforsikringen med en dækning for produktansvar, som dækker, hvis dit produkt eller ydelser laver skade på andre personer eller ting, efter de er bragt i omsætning. Tal med et forsikringsselskab om dit behov og dine muligheder for at købe en forsikring til dit firma.

Løsøreforsikring

Med denne forsikring har du mulighed for at forsikre de ting, der er købt til dit firma, fx inventar, varer og maskiner. Typisk forsikrer du dine ting i tilfælde af brand, indbrud og vandskade i dit firma.
Din private indboforsikring dækker ikke ting til erhvervsmæssig brug.

 

Bygningsforsikring

Denne forsikring har du ikke brug for, hvis du bor til leje. Det er kun, hvis dit firma står som ejer af en selvstændig bygning, eller du lejer en hel bygning - med forsikringspligt, at du skal købe en bygningsforsikring til dit firma.
 
Hvis du bruger en del af din private bolig til erhverv, så tal med dit forsikringsselskab. Der kan være situationer, hvor du skal have ændret din private husforsikring, eller du er nødt til at købe en særskilt bygningsforsikring til dit firma.

Kaskoforsikring på køretøjer

Du skal som minimum have en ansvarsforsikring på din bil. Men en bilforsikring kan også indeholde en kaskoforsikring, dvs. en forsikring, der dækker skaden på din egen bil ved fx færdselsuheld, stormskader og ved tyveri. Har du lånt penge af banken til din bil, vil de typisk også kræve, at du har en kaskoforsikring på bilen, som sikkerhed for deres lån.

Pensionsforsikring - de ansatte

Det er efterhånden helt almindeligt – nogle steder endda obligatorisk – at de ansatte kommer med i en pensionsordning. Det er en del af ansættelsesvilkårene. Tal med en pensionsrådgiver om dine muligheder for at købe en firma forsikring.

Forsikring af dig selv

Som selvstændig skal du være opmærksom på, at du ikke automatisk selv er forsikret, hvis du kommer til skade eller bliver alvorlig syg. Du kan købe en heltidsulykkesforsikring, ligesom du også har mulighed for at blive arbejdsskadeforsikret på samme måde som dine ansatte.
 
Du skal også være opmærksom på, at du som selvstændig erhvervsdrivende selv må sørge for at købe livs- og pensionsforsikring.
Det er vigtigt, at du får rådgivning om, hvordan du sikrer dig selv og din familie i tilfælde af, at du mister din erhvervsevne, bliver syg eller dør.