Firma forsikring kan være en nødvendighed, selvom der kun er ganske lovpligtige forsikringer som selvstændig. Dit firmas økonomi kan blive væltet uden en god firma forsikring.

 

Det er vigtigt, at du gør op med dig selv, hvad du selv vil og kan bære risikoen for, og om dit firma har specielle behov. 

 


Erhvervsansvarsforsikring 

Er du eller en ansat er skyld i en skade på andre mennesker eller deres ting i forbindelse med udførelsen af jeres arbejde, er det dig, som arbejdsgiver, der skal betale erstatning. Det følger af reglerne i Danske Lov 3-19-2.

Det erstatningsansvar kan du forsikre med en erhvervsansvarsforsikring. Du kan også udvide ansvarsforsikringen med en dækning for produktansvar, som dækker, hvis dit produkt eller ydelser laver skade på andre personer eller ting, efter de er bragt i omsætning.

Tal med et forsikringsselskab om dit behov og dine muligheder for at købe en forsikring til dit firma.

Løsøreforsikring

Din private indboforsikring dækker ikke ting til erhvervsmæssig brug, og dermed har du brug for en selvstændig firma forsikring.

 

Med en løsøreforsikring til dit firma har du mulighed for at forsikre de ting, der er købt til dit firma, fx inventar, varer og maskiner. Typisk dækker en løsøreforsikring dine ting i tilfælde af brand, indbrud og vandskade i dit firma.

Bygningsforsikring

Denne forsikring har du ikke brug for, hvis du bor til leje. Det er kun, hvis dit firma står som ejer af en selvstændig bygning, eller du lejer en hel bygning - med forsikringspligt, at du skal købe en bygningsforsikring til dit firma.
 
Hvis du bruger en del af din private bolig til erhverv, så tal med dit forsikringsselskab. Der kan være situationer, hvor du skal have ændret din private husforsikring, eller du er nødt til at købe en særskilt bygningsforsikring til dit firma.

Kaskoforsikring på køretøjer

Du skal som minimum have en ansvarsforsikring på din bil. Men en bilforsikring kan også indeholde en kaskoforsikring, dvs. en forsikring, der dækker skaden på din egen bil ved fx færdselsuheld, stormskader og ved tyveri.

Har du lånt penge af banken til din bil, vil de typisk også kræve, at du har en kaskoforsikring på bilen, som sikkerhed for deres lån.

Hvis du har et håndværksfirma, kan du også have brug for en transportforsikring til de ting, du har i din firma bil.

Pensionsforsikring til de ansatte

Det er efterhånden helt almindeligt – nogle steder endda obligatorisk – at de ansatte kommer med i en pensionsordning. Det er en del af ansættelsesvilkårene. Tal med en pensionsrådgiver om dine muligheder for at købe en firma forsikring.

Forsikring af dig selv

Som selvstændig skal du være opmærksom på, at du ikke automatisk er dækket af din eventuelle arbejdsskadeforsikring, og dermed ikke selv er forsikret, hvis du kommer til skade eller bliver alvorlig syg.

Du kan købe en heltidsulykkesforsikring, ligesom du også har mulighed for at blive arbejdsskadeforsikret på samme måde som dine ansatte.
 
Du skal også være opmærksom på, at du som selvstændig erhvervsdrivende selv må sørge for at købe livs- og pensionsforsikring.
Det er vigtigt, at du får rådgivning om, hvordan du sikrer dig selv og din familie i tilfælde af, at du mister din erhvervsevne, bliver syg eller dør.
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.