Har et hjemmeboende barn under 18 år lavet en skade, som man kan bebrejde barnet, kan skadelidte kræve op til 7.500 kr. i erstatning af den/de forældre, der har forældremyndigheden.

Ved fælles forældremyndighed hæfter begge forældrene solidarisk.

Barnet skal være skyld i uheldet

Det er kun i de tilfælde, at man kan bebrejde barnet en skade, at forældrene hæfter med op til 7.500 kr. Er skaden større fx 25.000 kr., er det barnet selv, der hænger på den resterende del af regningen – her 17.500 kr.

Børn er nemlig selv erstatningsansvarlige for deres skadevoldende handlinger. Det fremgår af Lov om erstatningsansvar. Loven siger, at man kan stille børn under 15 år til ansvar for skadegørende handlinger efter samme regler, som gælder for voksne. I praksis betyder det, at man kan stille børn helt ned til fem års alderen til ansvar. Og børns erstatningsansvar kan være dækket af forældrenes private ansvarsforsikring, som er en del af en indboforsikring.

Ubetænksomhed og med vilje

Har et barn ved en ubetænksomhed været årsag til en skade, er barnet erstatningsansvarlig. Det samme gælder, hvis barnet har lavet skaden med vilje – fx lavet hærværk. I begge tilfælde er det stadig barnet, der hænger på erstatningen. Forældrene hæfter alene for de første 7.500 kroner efter loven om forældrehæftelse. 

Indboforsikringen kan dække

Har forældrene en indboforsikring, indeholder denne også en ansvarsforsikring for både forældre og børn.

Det betyder, at en privat ansvarsforsikring ofte kan dække både den del af en skade, som forældrene hæfter for og den del af skaden, som barnet eventuelt stadig hænger på.

14-årige får stadig regningen

Har barnet lavet skaden med vilje, fx sat ild til en bil eller lavet hærværk på skolen, og er barnet fyldt 14 år, vil det kun være forældrenes hæftelsesansvar – altså maksimalt 7.500 kr, som kan være dækket af forsikringen. Resten af erstatningen må skadelidte – her bilisten eller skolen, forsøge at få hos "det store barn" – nu eller senere.

Forældrehæftelse


Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.