Tema
Debat

Børns erstatningsansvar

Børn kan på samme måde som voksne blive erstatningsansvarlige for de skader, de laver på andre personer eller deres ting.

Lige som en privat ansvarsforsikring med visse undtagelser dækker voksnes erstatningsansvar, dækker den også børns erstatningsansvar.

Med børn menes her: Hjemmeboende børn uanset deres alder, samt udeboende, ugifte børn typisk under 21 år, som bor alene. 

Hvornår er et barn erstatningsansvarlig?

Når man skal vurdere, om et barn er erstatningsansvarlig, sammenligner man barnets handling med, hvordan et barn på samme alder normalt ville have opført sig.

Har det skadevoldende barn opført sig anderledes og mere uforsigtigt end det typiske barn med tilsvarende alder, bliver barnet erstatningsansvarlig. Du kan læse mere om erstatningsansvar her.

Børn under fem år

Ifølge retspraksis vil børn under 5 år normalt ikke blive erstatningsansvarlige for deres handlinger. Dvs. juridisk set er det ikke muligt at kræve erstatning.
 

Selv om børn under fem år normalt ikke bliver erstatningsansvarlige, dækker ansvarsforsikringen alligevel små børns erstatningsansvar for personskade, hvis det manglende juridiske ansvar alene skyldes barnets alder eller manglende udvikling. På samme måde dækker nogle forsikringsselskaber også børns erstatningsansvar for tingskader, når barnet er under 5 år - dog med en mindre selvrisiko.

Barnet hænger på regningen uden en ansvarsforsikring 

Når et barn er juridisk erstatningsansvarlig for en skade, er det reelt barnet selv, der skal betale erstatning, hvis familien ikke har en ansvarsforsikring, der dækker. Forældrene har kun pligt til at betale erstatning op til 7.500 kr. efter reglerne i den lovpligtige forældrehæftelse (hjemmeboende børn under 18 år), og skal altså ikke betale fuld erstatning for deres børns erstatningsansvar.

Hvornår betaler min ansvarsforsikring?

En ansvarsforsikring dækker også børns erstatningsansvar, når barnet ved fejl eller forsømmelse er skyld i en skade.
Hvis dit barn ved et hændeligt uheld laver en skade, dvs. når barnet ikke har opført sig forkert, er barnet ikke ansvarlig, og din ansvarsforsikring betaler dermed heller ikke erstatning.
Har dit barn derimod opført sig uagtsomt, betaler din ansvarsforsikring som hovedregel erstatning. Din forsikring vil betale erstatning efter reglerne i erstatningsansvarsloven.

Forsæt og 14 års grænsen

Har dit barn forsætligt (med vilje) lavet en skade, og er det fyldt 14 år, vil din ansvarsforsikring ikke betale erstatning. Dit barn må altså selv betale. Nogle selskaber dækker dog forældrenes hæftelsesansvar - maksimalt 7.500 kr.
 

Var dit barn under 14 år, da det lavede skaden, eller manglede barnet evnen til at handle fornuftigt pga. sin sindstilstand, vil en ansvarsforsikring normalt betale erstatning.

Forældres ansvar

1. juli 2009 trådte Lov om hæftelse for børns erstatningsansvar i kraft.

Den betyder, at hvis et hjemmeboende barn under 18 år har lavet en skade, som man kan bebrejde barnet, kan skadelidte kræve op til 7.500 kr. i erstatning fra den forælder, der har forældremyndigheden. Er der fælles forældremyndighed, hæfter de solidarisk. Dette nye ansvar kan være dækket af en ansvarsforsikring. Tjek dine forsikringsvilkår og læs mere om forældres ansvar her.

Forældres tilsynspligt

Forældre og andre, der har tilsyn med barnet, har pligt til at holde opsyn med barnet samt fortælle barnet, hvordan man forventer, at det opfører sig. Tilsynspligten er naturligvis størst over for små børn. Den aftager, efterhånden som børnene vokser op og selv bør kunne overskue følgerne af deres handlinger.

Når man ikke gør små børn erstatningsansvarlige, betyder det ikke automatisk, at forældre eller andre tilsynsførende personer skal betale erstatning til skadelidte.

Kun hvis der ikke har været holdt tilstrækkeligt opsyn med barnet, og det manglende tilsyn har været årsag til, at der sker skade, kan den forældre/tilsynsførende personer eventuelt blive ansvarlige. Der skal noget til, før tilsynet bliver betragtet som tilsidesat. Dette er en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Men er tilsynspligten tilsidesat ved simpel eller grov uagtsomhed, vil forældrenes/den tilsynsførende persons ansvarsforsikring som hovedregel betale erstatning.

Børns leg

Skader, der sker under børns fælles leg, når de skændes eller dyrker sport, er typisk ikke dækket af forsikringen, da der i disse situationer er en fælles risiko for at få skader, ligesom det er svært at placere ansvaret. Med et juridisk udtryk kalder man det 'accept af risiko'.
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.