Tema
Debat

Børns erstatningsansvar

Børn kan på samme måde som voksne blive erstatningsansvarlige for de skader, de laver på andre personer eller deres ting.

Lige som en privat ansvarsforsikring med visse undtagelser dækker voksnes erstatningsansvar, dækker den også børns juridiske erstatningsansvar.

Med børn menes her: Hjemmeboende børn uanset deres alder, samt udeboende, ugifte børn typisk under 21 år, som bor alene. 

Hvornår er et barn erstatningsansvarlig?

Når man skal vurdere, om et barn er erstatningsansvarlig, sammenligner man barnets handling med, hvordan et barn på samme alder normalt ville have opført sig.

Har det skadevoldende barn opført sig anderledes og mere uforsigtigt end det typiske barn med tilsvarende alder, bliver barnet erstatningsansvarlig.

Børn under fem år

Ifølge retspraksis vil børn under 5 år normalt ikke blive erstatningsansvarlige for deres handlinger. Dvs. juridisk set er det ikke muligt at kræve erstatning.
 

Selv om børn under fem år normalt ikke bliver erstatningsansvarlige, dækker ansvarsforsikringen alligevel personskade lavet af børn under 5 år, hvis det manglende juridiske ansvar alene skyldes barnets alder eller manglende udvikling. På samme måde dækker nogle forsikringsselskaber også tingskader lavet af børn under 5 år, dog med en mindre selvrisiko.

Barnet hænger på regningen uden en ansvarsforsikring 

Når et barn er juridisk erstatningsansvarlig for en skade, er det barnet, der selv skal betale erstatning, hvis familien ikke har en ansvarsforsikring, der dækker. Forældrene har kun pligt til at betale erstatning op til 7.500 kr. efter reglerne i den lovpligtige forældrehæftelse (hjemmeboende børn under 18 år).

Hvornår betaler min ansvarsforsikring?

Hvis dit barn ved et hændeligt uheld laver en skade, dvs. når barnet ikke har opført sig forkert, er barnet ikke ansvarlig, og din ansvarsforsikring betaler ikke erstatning. Har dit barn opført sig simpelt eller groft uagtsomt, betaler din ansvarsforsikring som hovedregel erstatning.

Forsæt og 14 års grænsen

Har dit barn forsætligt (med vilje) lavet en skade, og er det fyldt 14 år, vil din ansvarsforsikring ikke betale erstatning. Dit barn må altså selv betale. Nogle selskaber dækker dog forældrenes hæftelsesansvar - maksimalt 7.500 kr.
 

Var dit barn under 14 år, da det lavede skaden, eller manglede barnet evnen til at handle fornuftigt pga. sin sindstilstand, vil ansvarsforsikringen normalt betale erstatning.

Forældres hæftelsesansvar

1. juli 2009 trådte Lov om hæftelse for børns erstatningsansvar i kraft.
Den betyder, at hvis et hjemmeboende barn under 18 år har lavet en skade, som man kan bebrejde barnet, kan skadelidte kræve op til 7.500 kr. i erstatning fra den forælder, der har forældremyndigheden. Er der fælles forældremyndighed, hæfter de solidarisk. Dette nye ansvar kan være dækket af en ansvarsforsikring. Tjek dine forsikringsvilkår. 

Forældres tilsynspligt

Forældre og andre, der har tilsyn med barnet, har pligt til at holde opsyn med barnet samt fortælle barnet, hvordan man forventer, at det opfører sig. Tilsynsforpligtelsen er naturligvis størst over for små børn. Den aftager, efterhånden som børnene vokser op og selv bør kunne overskue følgerne af deres handlinger.

Når man ikke gør små børn erstatningsansvarlige, betyder det ikke automatisk, at forældre eller andre tilsynsførende personer skal betale erstatning til skadelidte.

Kun hvis der ikke har været tilstrækkeligt opsyn med barnet, og det manglende tilsyn har været årsag til, at der sker skade, kan den forældre/tilsynsførende personer eventuelt blive ansvarlige. Der skal noget til, før tilsynet bliver betragtet som tilsidesat. Dette er en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Men er tilsynspligten tilsidesat ved simpel eller grov uagtsomhed, vil forældrenes/den tilsynsførende persons ansvarsforsikring som hovedregel betale erstatning.

Børns leg

Skader, der sker under børns fælles leg, når de skændes eller dyrker sport, er typisk ikke dækket af forsikringen, da der i disse situationer er en fælles risiko for at få skader, ligesom det er svært at placere ansvaret. Med et juridisk udtryk kalder man det 'accept af risiko'.