Tema
Debat

Skade efter skybrud

Har det regnet så meget, at der forsikringsmæssigt er tale om voldsomt skybrud, så dækker husforsikringen skader på dit hus og indboforsikringen skader på dine ting.

Begræns skaden

  • Flyt de ting, der står i vand
  • Få vandet væk. Vær opmærksom på, at kloakvand kan være meget sundhedsskadeligt. Beskyt dig med handsker, vandtæt tøj og fodtøj 
  • Få sat udtørring i gang. Brug evt. affugter
  • Tag billeder eller video af det, der er ødelagt
  • Smid ikke noget væk, før du har aftalt det med dit forsikringsselskab, eller din skade er afsluttet.

Forsikringen dækker dine rimelige og nødvendige udgifter til at få pumpet vand væk, at redde dit indbo og til den nødvendige udtørring. 

Voldsomt skybrud

Forsikringsmæssigt er der tale om voldsomt skybrud, når nedbøren er så kraftig, at utilstoppede, normal konstruerede og vel vedligeholdte afløbssystemer ikke kan lede vandet væk.

Udtrykt i regnmængder er der som hovedregel forsikringsdækning ved:

  •  mere end 40 mm regn på et døgn (24 timer) 
  • mere end 15 mm på 30 min.

Der kan være forskel på forsikringsselskabernes vilkår. Nogle forsikringsselskaber dækker også, hvis der er faldet mellem 30 og 40 mm på et døgn. 

Er der faldet mindre end 30 mm på et døgn eller 15 mm på 30 minutter, dækker forsikringen normalt ikke.


Tjek regnmængden

Forsikringsvejret.dk kan du taste din adresse ind og se, om det på skadestidspunktet har regnet så meget hos dig, at der var tale om voldsomt skybrud. 

Skader på huset/bygningen

En bygningsforsikring/husforsikring dækker vandskade på bygninger på din grund, herunder garager, skure m.v., der har støbt sokkel, når regnvandet oversvømmer bygningen, fordi det ikke kunne få normalt afløb.

Skader på dine ting

Indboforsikringen/familieforsikringen dækker vandskade på indbo i dit hus, herunder indbo i garager, skure m.v., der har støbt sokkel, når regnvandet oversvømmer bygningen, fordi det ikke kunne få normalt afløb.

Skader på erhvervsløsøre

En erhvervsløsøreforsikring dækker vandskade på løsøre, når vandet stiger op ad afløbssystemer, og når regnvandet oversvømmer bygning, fordi det ikke kunne få normalt afløb.

BEMÆRK: I kælder er varer kun dækket, hvis de er placeret på ikke-vandsugende underlag og hævet 10 cm over kældergulv.
Generelle situationer hvor forsikringen ikke dækker

Typisk dækker en hus- og indboforsikring ikke:

  • Skader der sker pga. regnvand, der siver ind gennem utætheder i bygningen
  • Skader efter grundvand, der trænger ind gennem kældervægge eller op gennem kældergulv
  • Skader efter opstigning af kloakvand, når der ikke har været skybrud
Vær opmærksom på, at du hos nogle forsikringsselskaber kan købe en udvidet vandskadedækning på din private husforsikring, som også betaler erstatning i de ovennævnte tilfælde.

Oversvømmelse fra hav, fjord, søer og vandløb 

Oversvømmelse fra hav, fjord, søer eller vandløb er som hovedregel ikke dækket af dine forsikringer. I nogle tilfælde kan skaderne i stedet være dækket af Stormrådet.


Hvis der er sket en skybrudsskade på en bygning, som samtidig er ramt af en oversvømmelsesskade fra en å, sø eller vandløb, som er omfattet af Stormrådets oversvømmelsesordning, kan forsikringsselskabet dog komme til at dække hele skaden, når de ikke kan opdele skaderne.

 

Start altid med at kontakte dit eget forsikringsselskab, da de vurderer, om der er tale om en forsikringsskade og kan rådgive dig.

 

Hvis skaden ikke er dækket af din egen forsikring men af Stormrådet, kan du anmelde skaden elektronisk på www.stormbasen.dk eller kontakte dit forsikringsselskab, som behandler og opgør skaderne med udgangspunkt i reglerne i den offentlige ordning.​ Du kan finde mere information på Stormrådets hjemmeside samt i denne film.

 

 

Skader på din bil

Skulle regnvejret og oversvømmelserne være så voldsomme, at der fx fosser vand ind i bilen, eller den på anden måde bliver beskadiget, så dækker din kaskoforsikring som udgangspunkt skaderne. Undtagelsen kan være, hvis du har handlet groft uagtsomt – eksempelvis ved at køre ud midt i et voldsomt skybrud med oversvømmede gader.