Tema
Debat

Skybrudsskader

Har det regnet så meget, at der forsikringsmæssigt er tale om voldsomt skybrud, så dækker husforsikringen skader på dit hus og indboforsikringen skader på dine ting.

Begræns skybrudsskaden

Det er vigtigt, at du gør, hvad du kan, for at begrænse skybrudsskaden på din bolig.

 

  • Flyt de ting, der står i vand
  • Få vandet væk. Vær opmærksom på, at kloakvand kan være meget sundhedsskadeligt. Beskyt dig med handsker, vandtæt tøj og fodtøj 
  • Få sat udtørring i gang. Brug evt. affugter
  • Tag billeder eller video af det, der er ødelagt
  • Smid ikke noget væk, før du har aftalt det med dit forsikringsselskab, eller din skade er afsluttet.

Forsikringen dækker dine rimelige og nødvendige udgifter til at få pumpet vand væk, at redde dit indbo og til den nødvendige udtørring. 

 

Dækker din forsikring?

Forsikringsmæssigt er der tale om voldsomt skybrud, når nedbøren er så kraftig, at utilstoppede, normal konstruerede og vel vedligeholdte afløbssystemer ikke kan lede vandet væk.

 

Udtrykt i regnmængder dækker din forsikring som hovedregel ved:

  • mere end 40 mm regn på et døgn (24 timer) 
  • mere end 15 mm på 30 min.

Der kan være forskel på forsikringsselskabernes vilkår. Nogle forsikringsselskaber dækker også skybrudsskader, hvis der er faldet mellem 30 og 40 mm på et døgn. Er der faldet mindre end 30 mm på et døgn eller 15 mm på 30 minutter, dækker forsikringen normalt ikke.


Tjek regnmængden 

Forsikringsvejret.dk kan du taste din adresse ind og se, om det på skadestidspunktet har regnet så meget hos dig, at der var tale om voldsomt skybrud. 


Skader på dit hus

En bygningsforsikring/husforsikring dækker skybrudsskader på de forsikrede bygninger på din grund, herunder garager, skure m.v., der har støbt sokkel, når regnvandet oversvømmer bygningen, fordi det ikke kunne få normalt afløb.

 

Skader på dine ting

Indboforsikringen/familieforsikringen dækker skybrudsskader på indbo i din bolig, herunder indbo i garager, skure m.v., der har støbt sokkel, når regnvandet oversvømmer bygningen, fordi det ikke kunne få normalt afløb.

 

Skader på erhvervsløsøre

En erhvervsløsøreforsikring dækker skybrudsskader på løsøre, når vandet stiger op ad afløbssystemer, og når regnvandet oversvømmer bygning, fordi det ikke kunne få normalt afløb.

 

BEMÆRK: I kælder er varer kun dækket, hvis de er placeret på ikke-vandsugende underlag, og de er hævet over kældergulvet. Se i vilkårene for erhvervsforsikringen, hvor mange centimeter over gulvet varerne skal være placeret.

 

Skader på din bil

Skulle regnvejret og oversvømmelserne være så voldsomme, at der fx fosser vand ind i bilen, eller den på anden måde bliver beskadiget, så dækker din kaskoforsikring som udgangspunkt skaderne. Undtagelsen kan være, hvis du har handlet groft uagtsomt – eksempelvis ved at køre ud midt i et voldsomt skybrud med oversvømmede gader.

 

Her dækker din forsikring ikke

Typisk dækker en hus- og indboforsikring ikke:

  • Skader der sker pga. regnvand, der siver ind gennem utætheder i bygningen
  • Skader efter grundvand, der trænger ind gennem kældervægge eller op gennem kældergulv
  • Skader efter opstigning af kloakvand, når der ikke har været skybrud

Vær opmærksom på, at du hos nogle forsikringsselskaber kan købe en udvidet vandskadedækning på din private husforsikring, som også betaler erstatning i de ovennævnte tilfælde. Her kan du læse mere om udvidet vandskadedækning og andre tilkøbsmuligheder på en husforsikring.


Oversvømmelse fra hav, fjord, søer og vandløb 

Oversvømmelse fra hav, fjord, søer eller vandløb er som hovedregel ikke dækket af dine forsikringer. I nogle tilfælde kan skaderne i stedet være dækket af Naturskaderådet. Læs mere om på Naturskaderådets hjemmeside.

 

 

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.