Tema
Debat

Dækker ejerskifteforsikringen skimmelsvamp?

Hvad er skimmelsvamp

Skimmelsvamp er mikroskopiske svampe, som danner millioner af sporer, der frigøres til luften som pollen. I naturen er skimmelsvampene Alternaria og Cladosporium de hyppigst forekommende, og de største koncentrationer af svampene findes i udeluften i højsommeren og først på efteråret.

 

Skimmelsvamp findes både udendørs og indendørs. I bygninger uden fugtproblemer varierer mængden med årstiden. I fugtige bygninger kan der være vækst af skimmelsvamp, når de rette betingelser er tilstede.

 

Når luftfugtigheden er høj (mere end 75-80% RF), temperaturen fra 5-40˚C samt indehold af næringsstoffer, så er der gode vækstbetingelser for skimmelsvamp. De vokser primært på overfladerne af organiske materialer (fx træ, tapet/papir, lim, tekstiler). Skimmelsvamp findes også som luftbårne, små partikler, der hvirvles rundt med luftstrømmene i bygningen. Støv indeholder både svampesporer og organisk materiale, der med passende mængde fugt kan resultere i vækst.

 

Hvis luftfugtigheden er meget høj (95-99% RF) kan skimmelsvamp opstå i- og på uorganiske materialer. Når dette sker er det oftest fordi, at der er blandet organisk materiale i eller materialerne er forurenet med støv.

 

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring

Udgangspunktet er, at skimmelsvamp i sig selv IKKE er dækket af ejerskifteforsikringen. Hvis man køber fx en ældre villa med kælder, må man forvente, at der kan være fugt og skimmel i kælderen, og så er det IKKE dækket af ejerskifteforsikringen.
 

Skimmelsvamp som følge efter en anden skade

Hvis der er en skade i bygningen, der dækkes af ejerskifteforsikringen – som fx vand-indtrængen i taget som følge af fejlkonstruktion – så vil forsikringen også dække afrensning af evt. skimmelsvamp.


Skimmelsvamp som primær skade

Hvis en skimmelsvamp skal dækkes af en ejerskifteforsikring som primær skade, skal den være så omfattende på overtagelsestidspunktet, at den gør huset uanvendeligt. I hver enkelt sag vil forsikringsselskabet foretage en konkret vurdering af, om en skimmelsvampskade skal dækkes af ejerskifteforsikringen.

Skimmelsvampskader kan opstå på grund af den måde, en konstruktion er udført på, hvis der er ændret på konstruktionen (fx efterisolering), grundet vandskader eller beboernes uhensigtsmæssige adfærd. 

 

Hvis der er foretaget konstruktive ændringer i kælderen, fx efterisolering, og det viser sig, at denne ændring på ændringstidspunktet er en fejlkonstruktion og er årsag til et angreb af skimmelsvampe, vil selv mindre angreb kunne kræves dækket af en ejerskifteforsikring - også selvom det er en ældre bygning. Hvis den oprindelige konstruktion er opført på en måde, som ikke var håndværksmæssigt korrekt på opførelsestidspunktet, kan dette fx være en skade.