Tema
Debat

Dækker ejerskifteforsikringen skimmelsvamp?

Hvad er skimmelsvamp

Skimmelsvamp er mikroskopiske svampe, som danner millioner af sporer, der frigøres til luften som pollen. I naturen er skimmelsvampene Alternaria og Cladosporium de hyppigst forekommende, og de største koncentrationer af svampene findes i udeluften i højsommeren og først på efteråret.

 

Skimmelsvamp findes både udendørs og indendørs. I bygninger uden fugtproblemer varierer mængden med årstiden. I fugtige bygninger kan der være vækst af skimmelsvamp, når de rette betingelser er tilstede.

 

Når luftfugtigheden er høj (mere end 75-80% RF), temperaturen fra 5-40˚C samt indehold af næringsstoffer, så er der gode vækstbetingelser for skimmelsvamp. De vokser primært på overfladerne af organiske materialer (fx træ, tapet/papir, lim, tekstiler). Skimmelsvamp findes også som luftbårne, små partikler, der hvirvles rundt med luftstrømmene i bygningen. Støv indeholder både svampesporer og organisk materiale, der med passende mængde fugt kan resultere i vækst.

 

Hvis luftfugtigheden er meget høj (95-99% RF) kan skimmelsvamp opstå i- og på uorganiske materialer. Når dette sker er det oftest fordi, at der er blandet organisk materiale i eller materialerne er forurenet med støv.

 

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring

Udgangspunktet er, at skimmelsvamp i sig selv IKKE er dækket af ejerskifteforsikringen. Hvis man køber fx en ældre villa med kælder, må man forvente, at der kan være fugt og skimmel i kælderen, og så er det IKKE dækket af ejerskifteforsikringen.
 

Skimmelsvamp som følge efter en anden skade

Hvis der er en skade i bygningen, der dækkes af ejerskifteforsikringen – som fx vand-indtrængen i taget som følge af fejlkonstruktion – så vil forsikringen også dække afrensning af evt. skimmelsvamp.


Skimmelsvamp som primær skade

Hvis en skimmelsvamp skal dækkes af en ejerskifteforsikring som primær skade, skal den være så omfattende på overtagelsestidspunktet, at den gør huset uanvendeligt. I hver enkelt sag vil forsikringsselskabet foretage en konkret vurdering af, om en skimmelsvampskade skal dækkes af ejerskifteforsikringen.

Skimmelsvampskader kan opstå på grund af den måde, en konstruktion er udført på, hvis der er ændret på konstruktionen (fx efterisolering), grundet vandskader eller beboernes uhensigtsmæssige adfærd. 

 

Hvis der er foretaget konstruktive ændringer i kælderen, fx efterisolering, og det viser sig, at denne ændring på ændringstidspunktet er en fejlkonstruktion og er årsag til et angreb af skimmelsvampe, vil selv mindre angreb kunne kræves dækket af en ejerskifteforsikring - også selvom det er en ældre bygning. Hvis den oprindelige konstruktion er opført på en måde, som ikke var håndværksmæssigt korrekt på opførelsestidspunktet, kan dette fx være en skade.

 

 

Ofte stillede spørgsmål


 • Er skimmelsvamp dækket af forsikringen?

  Skimmelsvamp i sig selv ikke dækket af en ejerskifteforsikring.

  Hvis en skimmelsvamp skal dækkes af en ejerskifteforsikring som primær skade, skal angrebet være så omfattende på overtagelsestidspunktet, at den gør huset uanvendeligt. Det kræver samtidig, at det ikke er noget, man kunne forvente af et tilsvarende hus.

  Det kan være dækket, hvis det er en direkte følge af en anden skade, som forsikringen dækker. Det kan fx være efter en vandskade. Forsikringen vil i den situation dække afrensning af skimmelsvampen. 

   

 • Hvad dækker en råd og svampeforsikring?

  Råd og svampedækningen på en husforsikring dækker skader på træ- og murværk som følge af træødelæggende svampeangreb og råd. Skimmelsvamp er ganske små mikroorganismer og ses som plamager på en fugtig overflade. Skimmelbelægninger er ikke trænedbrydende og derfor ikke dækket af en svampe- og rådforsikring.

 • Hvordan undgår jeg skimmel?

  Skimmelsvampe kan i de fleste tilfælde undgås, hvis du holder din bolig tør og sørger for, at der er god ventilation. Du kan undgå fugt ved at 

  • Lufte godt ud flere gange dagligt
  • Tørre badeværelsesgulv og klinker af efter brug
  • Hænge vasketøj til tørre udenfor eller brug en tørretumbler med kondensvirkning eller aftræk til udenfor
  • Tænde emhætten, når du laver mad
  • Holde udluftningsventiler i vinduesrammer og vægge åbne
 • Hvordan slipper jeg af med skimmelsvamp?

  Ved lette skimmelangreb på små afgrænsede områder i huset, fx badeværelsesfuger, vindueskarme og lignende, kan du ofte slippe af med skimlen ved at vaske området med alm. sæbevand eller Rodalon.

  Ved større og mere alvorlige angreb af skimmelsvamp er der ofte behov for professionel hjælp til at fjerne de angrebne materialer som fx tapet eller gips​. 

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.