Tagets restlevetid

Tagets restlevetid fremgår af tilstandsrapporten. Der er ikke tale om en konkret byggeteknisk vurdering, men nærmere en byggesagkyndigt skøn. Skønnet tager udgangspunkt i et skema, hvor den byggesagkyndige tilser tagtypen og tagets alder, hvorefter han aflæser skemaet ud fra disse faktorer. Det vil sige, at du som køber får et estimat af tagets restlevetid. Du skal som køber være særligt opmærksom på, at restlevetiderne gælder for undertaget og tagbelægningen – hvorfor estimatet ikke tilkendegiver tilstanden på den bagvedliggende konstruktion, fx ved spær.

 

 

Læs og forstå


Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.