En ejerskifteforsikring dækker alle fejl og mangler, der ikke er nævnt i tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten

Nej. En ejerskifteforsikring dækker skjulte skader, der ikke er nævnt i tilstands- eller elinstallationsrapporten. Forsikringen dækker kun fejl og mangler, hvis manglen udløser en skade, eller der er nærliggende risiko for, at manglen medfører en skade, som nedsætter bygningens værdi eller brugbarhed nævneværdigt i forhold til tilsvarende bygninger af samme stand og alder.

 

En ejerskifteforsikring dækker dårlig vedligeholdelse

Nej. En ejerskifteforsikring dækker ikke skader, der opstår på grund af alder, almindelig slid eller dårlig vedligeholdelse. Forsikringen dækker heller ikke allerede planlagte renoveringer.

 

En ejerskifteforsikring dækker, hvis der er skimmelsvamp i huset

Ikke altid. Der vil altid være en vis mængde skimmelsvamp i en ejendom fx i tagrum, kældre og krybekældre. Ejerskifteforsikringen dækker som udgangspunkt, hvis mængden af skimmelsvamp er så alvorlig på tidspunktet for overtagelsen, at det påvirker indeklimaet og derved nedsætter bygningens brugbarhed nævneværdigt.

 

Dræn er dækket på en ejerskifteforsikring, når det medfører en skade på huset

Nej. Når årsagen til skaden ligger uden for husets sokkel dækker ejerskifteforsikringen ikke, selv om det medfører en skade på huset. Generelt er alt, der ligger uden for husets sokkel ikke dækket på ejerskifteforsikringen.

 

Forsikringsselskabet foretager og står for udbedringen af de dækkede skader

Nej. Forsikringsselskabet fastsætter et erstatningsbeløb. Selve udbedringen foretages af en håndværker, som kunden typisk selv vælger.

 

En ejerskifteforsikring dækker ulovlige eller forkert udførte konstruktioner og bygningsdele

Nej. Ejerskifteforsikringen dækker kun, hvis der er tale om ulovlige el- og VVS installationer. Andre konstruktioner og bygningsdele, der ikke er opført korrekt, er ikke dækket. Der skal være tale om en konkret skade.

 

 

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.