Du kan som regel få erstatning fra flere ulykkesforsikringer, hvis du kommer du ud for en ulykke. Her er en kort beskrivelse af forskellige typer ulykkesforsikringer.

 

Fritidsulykkesforsikring

Personer, der i arbejdstiden er dækket af en arbejdsskadeforsikring i mindst 30 timer om ugen, kan købe en fritidsulykkesforsikring, der alene dækker ulykker, der sker i fritiden. 

En fritidsulykkesforsikring dækker ikke skader, der sker under arbejde for andre, og hvor du er dækket af en arbejdsskadeforsikring. Heller ikke selvom det er en ven eller nabo, som du hjælper med et større arbejde, fx at fælde træer.

Heltidsulykkesforsikring

Køber du en heltidsulykkesforsikring, dækker den hele døgnet. Personer der har behov for sådan en, er fx selvstændige, studerende og arbejdsledige, da de ikke er dækket af en arbejdsskadeforsikring samt personer med mindre end 30 timers arbejde om ugen. 

Som lønmodtager vil du med en heltidsulykkesforsikring både kunne få erstatning fra din egen og fra arbejdsgiverens arbejdsskadeforsikring, hvis du kommer til skade på arbejdspladsen og får et varigt mén.

Børneulykkesforsikring

En børneulykkesforsikring består af en invaliditetsdækning, som dækker varigt mén, samt en begravelsesdækning i tilfælde af død. Tandskadedækning kan være en del af forsikringen, eller den kan være en ekstra dækning, du skal købe.

I nogle forsikringsselskaber kan et barn automatisk være ulykkesforsikret det første/de første år på din ulykkesforsikring. Undersøg, hvordan det er i dit forsikringsselskab.

Rejseulykkesforsikring

Rejseforsikringer har ofte tilknyttet en ulykkesforsikring, der betaler erstatning, hvis du kommer ud for en ulykke på rejsen.

Autoulykkesforsikring

En autoulykkesforsikring er knyttet til en bestemt bil og dækker, hvis fører eller passagerer i bilen kommer til skade ved et færdselsuheld. Tjek, om autoulykkesforsikringen dækker føreren alene, eller om den også dækker passagerer.

Mange autoulykkesforsikringer dækker, når du ikke kan få erstatning fra fx en modpart, der er skyld i skaden. Dækningen varierer fra selskab til selskab. Nogle forsikringer dækker som en almindelig ulykkesforsikring, mens andre (førerpladsforsikringer) kan være udvidet til at dække, som hvis du havde fået erstatning fra en modparts forsikring efter Erstatningsansvarsloven, fx erstatning for svie og smerte samt tabt arbejdsfortjeneste.

Gruppeulykkesforsikring

En gruppeulykkesforsikring bliver ofte købt af arbejdspladser eller foreninger for de ansatte eller foreningens medlemmer. 

Erstatning fra flere ulykkesforsikringer

Er du kommer til skade ved en ulykke, kan du i nogle tilfælde få erstatning fra mere end én ulykkesforsikring. Fx kan en ulykke under ferien give mulighed for erstatning fra:

 

  • Din egen fritidsulykkesforsikring
  • En ulykkesforsikring på din rejseforsikring
  • En gruppeulykkesforsikring på din arbejdsplads eller gennem din fagforening - eller begge steder fra.

 

Værd at vide før du køber en ulykkesforsikring.


Vidste du at
Man kan få erstatning fra flere ulykkesforsikringer efter en ulykke?
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.