Er du kommet til skade, er det vigtigt, at du hurtigt bliver undersøgt og anmelder din skade til forsikringsselskabet.

 

Hvad gør du, hvis du er kommet til skade?

Når du er kommet til skade efter en ulykke, er det vigtigt, at du hurtigt kontakter din læge, så du kan få behandling og en sundhedsfaglig vurdering af dine skader. Dette gælder også, hvis du er i tvivl om, hvor alvorligt, du er kommet til skade. 

 

Du skal også sørge for at anmelde uheldet til dit forsikringsselskab, hvis du har en ulykkesforsikring.

 

Hvis du er kommet til skade på jobbet, skal din arbejdsgiver også anmelde uheldet til den lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Du kan læse mere om arbejdsgiverens pligter og behandling af arbejdsskade på vores hjemmeside.

 

Erstatning fra modpartens forsikring 

Hvis andre er skyld i, at du er kommet til skade, fx hvis du er blevet kørt ned, er det også vigtigt, at du får anmeldt skaden til modpartens forsikring. For i mange tilfælde kan du også få erstatning fra modpartens forsikring. Hvis der er tale om en lovpligtig forsikring, fx en ansvarsforsikring på en bil, kan du selv kontakte modpartens forsikringsselskab og fortælle om uheldet. Er der ikke tale om en lovpligtig forsikring, fx grundejerens husforsikring, hvis du er faldet på et glat fortov, må du i stedet bede modparten om at anmelde uheldet til sin ansvarsforsikring.

 

Vil du kræve erstatning af modpartens forsikring, fx en ansvarsforsikring på en bil, skal du skaffe oplysninger om modparten og få oplyst, hvor modparten er forsikret og evt. et policenummer. Er du i tvivl om, hvor modparten er forsikret, kan du finde oplysning om danske køretøjers forsikringsforhold hos SKAT via DFIM's hjemmeside, hvis du har nummerpladen på køretøjet. 

 

Kan du ikke få erstatning fra modpartens forsikring, fordi modparten ikke har en forsikring, som ellers er lovpligtig, kan du anmelde uheldet til en af forsikringsselskabernes garantifonde. Det gælder fx for biler, hunde, heste og motorbåde. Læs mere om garantiordningerne her

 

Særligt ved overfald

Er du blevet overfaldet og herved kommet til skade, kan du have mulighed for at få erstatning efter overfald fra en offentlig ordning, hvis overfaldspersonen ikke har en privat ansvarsforsikring eller ikke kan betale.

 

Hvad gør forsikringsselskabet?

Så snart et forsikringsselskab har modtaget din henvendelse om, at du er kommet til skade, vil du få svar. Her vil det fremgå, om de anerkender at betale erstatning, og/eller om de mangler flere oplysninger for at kunne afgøre din sag.

Hvis forsikringsselskabet dækker dine skader, vil du også få at vide, hvilke erstatninger du har mulighed for at få. Du kan læse mere om dine muligheder i vores pjece om personskadeerstatning (i linket til højre) eller på vores hjemmeside om - Erstatningsansvar.

Den alvorlige personskades forløb

Det er de lægelige oplysninger, der er afgørende for, hvornår du er raskmeldt, eller hvornår din helbredstilstand ikke kan blive bedre. Og det spiller ind på, hvornår du kan få erstatning, når du er kommet til skade.

Normalt kan forsikringsselskab opgøre dit erstatningskrav umiddelbart efter den sidste lægeerklæring, og du vil her kunne få udbetalt din erstatning. Det tager ofte op til et år.

Men en erstatningssag kan nogle gange tage længere tid. Det gælder ved alvorlige personskader, hvor du er kommet slemt til skade, og/eller fx også har mistet din erhvervsevne. Her må forsikringsselskabet ofte vente længere på, at lægerne fortæller, at det ikke er muligt for dig at blive mere rask, og herefter en lægelig vurdering af et eventuelt erhvervsevnetab og/eller fremtidigt mén. De kan også afvente en afklaring fra offentlige myndigheder, fx din kommune hvis du ikke længere kan arbejde, fordi du er kommet til skade.

 

Erstatning under sygeperioden

Hvis det varer længe, før du bliver raskmeldt efter, at du er kommet til skade, kan der i en periode være mulighed for at få erstatning fra en modparts forsikring, når andre er skyld i, at du er kommet til skade. Det kan fx være en a conto-erstatning for tabt arbejdsfortjeneste eller svie og smerte.
Det samme gælder, hvis du har udgifter til behandling, som dit eget forsikringsselskab eller modpartens forsikring har accepteret at betale for.

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.