Tema
Debat

Du er kommet til skade

Er du kommet til skade, er det vigtigt, at du hurtigt anmelder din skade til forsikringsselskabet.

Hvad skal du gøre, hvis du er kommet til skade?

Er du kommet til skade efter en ulykke, er det vigtigt, at du hurtigt kontakter din læge.

 

Du skal også sørge for at anmelde uheldet til dit eget forsikringsselskab, hvis du har en ulykkesforsikring. Hvis du er kommet til skade på jobbet, skal din arbejdsgiver også anmelde uheldet til den lovpligtige arbejdsskadeforsikring.

 

Når andre er skyld i, at du er kommet til skade

Hvis andre er skyld i, at du er kommet til skade, fx hvis du er blevet kørt ned, er det også vigtigt, at du kontakter modpartens forsikringsselskab og fortæller om uheldet.

 

Vil du kræve erstatning af modparten eller modpartens forsikringsselskab, fx en ansvarsforsikring på en bil, skal du skaffe oplysninger om modparten og få oplyst, hvem modpartens forsikringsselskab er og et evt. policenummer. Er du i tvivl om, hvor modparten er forsikret, kan du finde oplysning om danske køretøjers forsikringsforhold på DFIM's hjemmeside, hvis du har nummerpladen på køretøjet. 

Særligt ved overfald

Hvis du er blevet overfaldet, og overfaldspersonen ikke har en privat ansvarsforsikring eller ikke kan betale, kan du have mulighed for at få erstatning efter overfald fra en offentlig ordning. Læs mere om ordningen her.

 

Hvad gør forsikringsselskabet?

Så snart et forsikringsselskab har modtaget din henvendelse om, at du er kommet til skade, vil du få svar. Her vil det fremgå, om de anerkender at betale erstatning, og/eller om de mangler flere oplysninger for at kunne afgøre din sag.

Hvis forsikringsselskabet dækker dine skader, vil du også få at vide, hvilke erstatninger du har mulighed for at få. Du kan læse mere om dine muligheder i vores pjece om personskadeerstatning.

Den alvorlige personskades forløb

Det er de lægelige oplysninger, der er afgørende for, hvornår du er raskmeldt, eller hvornår din helbredstilstand ikke kan blive bedre. Og det spiller ind på, hvornår du kan få erstatning.

Normalt kan forsikringsselskab opgøre dit erstatningskrav umiddelbart efter den sidste lægeerklæring, og du vil her kunne få udbetalt din erstatning. Det tager ofte op til et år.

Men en erstatningssag nogle gange tage længere tid. Det gælder ved alvorlige personskader, hvor du er kommet slemt til skade, og/eller fx også har mistet din erhvervsevne. Her må forsikringsselskabet ofte vente længere på, at lægerne fortæller, at det ikke er muligt for dig at blive mere rask, og herefter en lægelig vurdering af et eventuelt erhvervsevnetab og/eller fremtidigt mén. De kan også afvente en afklaring fra offentlige myndigheder, fx din kommune hvis du ikke længere kan arbejde.

 

 

Erstatning under sygeperioden

Hvis det varer længe, før du bliver raskmeldt efter, at du er kommet til skade, kan der i en periode være mulighed for at få en a conto-erstatning for eventuel tabt arbejdsfortjeneste fra en evt. erstatningsansvarligs ansvarsforsikring.
Det samme gælder, hvis du har udgifter til behandling, som selskabet har accepteret at betale for.