Tema
Debat

Du er kommet til skade

Er du kommet til skade, er det vigtigt, at du hurtigt anmelder din skade til forsikringsselskabet.

Hvad skal du gøre?

Har du gener efter en ulykke, er det vigtigt, at du hurtigt kontakter din læge. Herefter skal du sørge for at anmelde uheldet til dit eget forsikringsselskab, hvis du har en ulykkesforsikring.

Er andre skyld i ulykken, er du fx blevet kørt ned, er det også vigtigt, at du kontakter modpartens forsikringsselskab og fortæller om uheldet. Vil du kræve erstatning af modpartens forsikringsselskab, må du skaffe oplysning om navn på forsikringsselskab og policenummer. Du kan finde oplysning om danske køretøjers forsikringsforhold på DFIM's hjemmeside, hvis du har nummerpladen på køretøjet. 
For at undgå misforståelser er det en god idé, at du skriver til forsikringsselskabet.

Hvad gør forsikringsselskabet?

Så snart selskabet har modtaget din henvendelse, vil du få svar. Her vil det fremgå, om selskabet anerkender at betale erstatning, og/eller om de mangler flere oplysninger for at kunne afgøre din sag.

Er skaden dækket, vil du bl.a. få at vide, hvilke erstatninger du har mulighed for at få.

Den alvorlige personskades forløb

Det er de lægelige oplysninger, der er afgørende for, hvornår du er raskmeldt, eller hvornår din helbredstilstand ikke kan blive bedre.

Normalt kan dit erstatningskrav gøres op umiddelbart efter den sidste lægeerklæring, og du vil kunne få udbetalt din erstatning. Det tager ofte op til et år.

Er der tale om et varigt mén eller mistet erhvervsevne, tager sagsbehandlingen længere tid.

Erstatning under sygeperioden

Varer det længe, før du bliver raskmeldt, vil det i en periode være muligt at få en a conto-erstatning for eventuel tabt arbejdsfortjeneste fra en erstatningsansvarligs ansvarsforsikring. Det samme gælder, hvis du har udgifter til behandling, som selskabet har accepteret at betale for.

Generel orientering

En erstatningssag kan nogle gange vare længe. Det gælder f.eks. ved alvorlige personskader. Selskabet må ofte vente på, at lægerne fortæller, at det ikke er muligt for dig at blive mere rask (helbredstilstanden er blevet stationær), samt vente på en lægelig vurdering af et eventuelt erhvervsevnetab og/eller fremtidigt mén.