Tema
Debat

Forsikring af indbo og valg af forsikringssum

Når du køber en indboforsikring, er det vigtigt, at du vælger den rette forsikringssum.

 

En indboforsikring omfatter alt dit indbo, dvs. de ting, der naturligt hører til i et hjem. Din indboforsikring omfatter også haveredskaber, hobby- og campingudstyr, ligesom lånt og lejet indbo er dækket som dine egne ting, når du bærer risikoen for tingene. 

 

Dit indbo er forsikret, når det befinder sig i din bolig, og når du tager dine ting med midlertidigt udenfor din bopæl.

 

 

Mangler du en indboforsikring?

På Forsikringsguiden.dk kan du sammenligne pris og dækning på indboforsikringer.

Forsikringsguiden

Hvor høj skal din forsikringssum være?

Din forsikringssum skal altid mindst svare til værdien af dit indbo. Dvs. hvad det vil koste at genanskaffe alt dit indbo i tilfælde af en totalskade – fx en brand.

Du er selv ansvarlig for, at dit indbo er forsikret korrekt, dvs. at din forsikringssum er rigtig. Brug derfor lidt ekstra tid, når du skal vælge forsikringssum på din indboforsikring.

 

Du er underforsikret, når din forsikringssum er mindre en værdien af dit indbo. I tilfælde af en skade betyder det, at din erstatning bliver mindre end, hvad det koster at genanskaffe det ødelagte/stjålne. Hvis du er underforsikret bliver din erstatning regnet ud efter denne formel:

Erstatning = skade x forsikringssum

                           forsikringsværdi

 

Eksempel:

Er forsikringsværdien af dit indbo 800.000 kr. og din forsikringssum kun på 400.000 kr., vil du få udbetalt halv erstatning for din skade.

Er din forsikringssum større end dine værdier, er du overforsikret. Forsikringsselskabet betaler i den situation alene erstatning for din skade og ikke for det, du har betalt for meget i forsikring.

Hvad dækker en indboforsikring?

En indboforsikring dækker ikke bare dit indbo. Den indeholder også en ansvarsdækning og en retshjælpsforsikring. Modsat indbodækningen, hvor du selv vælger din forsikringssum på dit indbo, er forsikringssummen på din ansvars- og retshjælpsforsikring fast og fremgår af din forsikringsaftale. 

 

Her kan du se, hvilke dækninger en indboforsikring typisk indeholder:

 

Brandforsikring

Brandforsikringen dækker, når der har været ild i dit indbo samt skader, der sker under brandslukning. Ting, der med vilje bliver udsat for ild eller varme og bryder i flammer, er ikke dækket. Herudover er skader efter lynnedslag og kortslutning typisk også dækket. På nogle forsikringer skal du købe en særlig el-skade forsikring.

​Tyveriforsikring

Din indboforsikring dækker, hvis dine ting bliver stjålet. Men dækningen er forskellig alt efter, hvordan tyveriet sker, og hvilke ting der bliver stjålet. Herudover kan der være forskel på, hvordan forsikringsselskaberne dækker tyveri, fx med hensyn til sum og selvrisiko. Derfor er det vigtigt, at du tjekker, hvilke regler der gælder for din forsikring.

 

Politianmeld altid tyveri

For at få erstatning skal du anmelde tyveriet til politiet så hurtigt som muligt. Det gælder også, hvis tyveriet sker i udlandet, og her er det altid en god idé at få en skriftlig kvittering på anmeldelsen.

Identitetstyveri

Nogle indboforsikringer tilbyder hjælp, hvis dine personlige oplysninger og identitet bliver misbrugt. Her kan du læse mere om forsikring ved identitetstyveri.

 

Vandskadeforsikring

Din indboforsikring dækker også vandskader på dit indbo.

 

Forsikringen dækker, hvis dit indbo bliver ødelagt pga. pludselig udstrømning fra husets installationer eller en beholder på mindst 20 liter. 

 

Din forsikring dækker ikke, hvis vandet siver langsomt ud, fx fra en utæt radiator, eller hvis der trænger regnvand ind gennem dit tag. Bor du til leje, kan din indboforsikring i visse tilfælde dække.

Vandskader efter et voldsomt tø- eller skybrud er også dækket, når vandet ikke kan komme væk og derved oversvømmer din bolig eller trænger op gennem kloakken, hvis afløbet i øvrigt er utilstoppet, normalt konstrueret og vedligeholdt.

 

Oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb

Oversvømmelse fra hav, fjord, søer eller vandløb er som hovedregel ikke dækket af din forsikring. I nogle tilfælde kan skaderne i stedet være dækket af Naturskaderådet.


Hvis der er sket en skybrudsskade på dit indbo, og bygningen samtidig er ramt af en oversvømmelsesskade fra en å, sø eller vandløb, som er omfattet af Naturskaderådets  oversvømmelsesordning, kan din indboforsikring dog komme til at dække hele skaden på dit indbo, når det ikke er muligt at opdele skaderne.

 

Start altid med at kontakte dit eget forsikringsselskab, da de vurderer, om der er tale om en forsikringsskade. Hvis skaden ikke er dækket af din egen forsikring, kan du udfylde Stormrådets anmeldelsesblanket og sende den til dit forsikringsselskab. Du kan finde mere information på Stormrådets hjemmeside.

Hærværksskader

Forsikringen betaler erstatning, hvis dit indbo i hjemmet har været udsat for hærværk.

Køle- og dybfrostskader

Bliver dine madvarer i køleskab eller fryser ødelagt pga. en tilfældig strømafbrydelse, kan du få erstattet de ødelagte varer. Dækningen kan være begrænset til et fast beløb eller en procentdel af din forsikringssum. Har du eller et familiemedlem selv afbrudt strømmen, dækker din indboforsikring ikke. 

 

Rejsegods-/bagagedækning

Dit indbo er forsikret under rejser og midlertidigt ophold overalt i udlandet i indtil 3 måneder. Dækningen og begrænsningerne i forsikringen er de samme som herhjemme. Ved udlandsrejser er dækningen dog ofte begrænset til en vis procentdel af forsikringssummen på din indboforsikring. Læs dine forsikringsvilkår i god tid før rejsen.

Færdselsuheld

Forsikringen dækker også dit og familiens indbo, når det bliver ødelagt ved færdselsuheld. Skader på selve køretøjet, fx din cykel, løbehjul m.m. bliver typisk ikke erstattet af din indboforsikring.

 

Ansvarsforsikring

I din indboforsikring er altid inkluderet en ansvarsforsikring. Den betaler erstatning, hvis du er skyld i, at andre kommer til skade, eller hvis du ved et uheld ødelægger andres ting. I linket her, kan du læse meget mere om, hvad en ansvarsforsikring dækker.

 

Retshjælpsforsikring

Din retshjælpsforsikring dækker advokatomkostninger ved private tvister. I linket her, kan du læse meget mere om, hvad en retshjælpsforsikring dækker.

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.